Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kategorie pomocy publicznej

Zgodnie z art. 87 ust. 3 TWE Pomoc publiczna jest zróżnicowana w zależności od przeznaczenia. Szczególnie istotna jest:

pomoc regionalna - pomoc przyznawana na realizację nowych inwestycji, czyli projektów związanych m.in. z utworzeniem, rozbudową lub wprowadzeniem na rynek nowych produktów bądź też utworzeniem nowych miejsc pracy;

pomoc horyzontalna - przyznawana na m.in. realizację przedsięwzięć w zakresie badań i rozwoju, związana z działaniami na rzecz ochrony środowiska, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw czy projektami dotyczącymi zatrudnienia i szkoleń pracowników w sektorze MSP;

pomoc sektorowa - przyznawana wyłącznie w ramach wskazanych sektorów gospodarki (np. sektor hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla).

 

Według Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 659/99 z 22 marca 1999 roku pomoc publiczna może być udzielona na podstawie programu pomocowego oraz jako pomoc indywidualna.

Program pomocowy – akt normatywny, na podstawie, którego (bez konieczności stosowania dalszych środków implementacyjnych) można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz abstrakcyjnie i generalnie określonych przedsiębiorstw w ww. akcie normatywnym oraz akt normatywny, na którego podstawie pomoc niezwiązana z konkretnym projektem może zostać przyznana jednemu lub kilku przedsiębiorstwom na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej kwocie.

Pomoc indywidualna – pomoc, która nie jest przyznawana na podstawie programu pomocowego oraz podlegającą obowiązkowi zgłoszenia, pomoc przyznawaną na podstawie programu pomocowego.

Pomoc de minimis – pomoc, której wartość przyznana temu samemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro okresie 3 lat kalendarzowych. Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy. Pomocy de minimis nie udziela się w zakresie określonym w Rozporządzeniu  KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L z dnia 28 grudnia 2006 r.).

Pomoc de minimis to pomoc nieprzekraczająca:

-              100 tys. € dla sektora transportu;

-              3 tys. € dla sektora rolnictwa lub rybołówstwa;

-              200 tys. € dla pozostałych sektorów prowadzonej działalności

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 12-04-2010 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 12-04-2010 12:00