Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 33/12/2010 z dnia 23.03.2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 33/12/2010
Burmistrza DĘBNA
z dnia 23.03.2010 roku
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r, z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt „b” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania   nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony   z a r z ą d z a się co następuje:
 
§ 1
 Wyrażam zgodę na zamianę nieruchomości położonej w obrębie 5, m. Dębno w rejonie ulicy Siewnej oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 549/5 oraz 547/2 o łącznej powierzchni   0,0725 ha, stanowiącą własność Gminy Dębno.
Dla nieruchomości nr 549/5 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M / 00041115/.  Dla nieruchomości nr 547/2 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00039396/.
 
Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym usytuowana jest nieruchomość.
Zgodnie z uprzednio obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Dębno działka posiadała status działki zurbanizowanej. W studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno (Uchwała IV/24/98 z dnia 29.12.1998r.) teren objęty zapisem: istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej.
 
na nieruchomość:
 
nie zabudowaną położoną w obrębie 3 m. Dębno w rejonie ulicy Chojeńskiej oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 139/2 o pow. 0,2544 ha, stanowiącą własność Pani Marty Małgorzaty Baran.
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta KW SZ1M/00033200/9 
Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym usytuowana jest działka.
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno (Uchwała IV/24/98 z dnia 29.12.1998r.) teren objęty zapisem: przeznaczone pod drogi krajowe, wojewódzkie – rezerwy
§ 2
 W przypadku wystąpienia różnicy wartości zamienianych nieruchomości różnica ta uregulowana będzie w formie dopłaty jednej ze stron.
 
Koszty notarialne pokrywają strony po połowie.
§ 3
 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 30-03-2010 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2010 13:38