Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z LI sesji z dnia 11.02.2010

Protokół z przebiegu LI nadzwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Dębnie

w dniu 11. lutego 2010 r.

Obrady odbyły się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

Godzina rozpoczęcia sesji 14.00

Godzina zakończenia sesji 14.20

Obradom nadzwyczajnej sesji przewodniczyła Helena Sługocka - Przewodnicząca RM.

Przewodnicząca RM - dokonała otwarcia sesji nadzwyczajnej i przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 20, co stanowiło 95,23% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada mogła obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecny Radny: Sławomir Lenartowicz.

Lista obecności Radnych na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca RM - poinformowała , że w dniu 9.02.2010 r. wpłynęło pismo od Burmistrza o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w sprawie podjęcia uchwał:

2 a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 r.

2 b/ zmiany w załączniku nr 13 do uchwały nr XLVIII/356/2009 z dnia 22.12.2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2010r

W związku z powyższym zobligowana zostałam do zwołania sesji w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku.

Pismo Burmistrza stanowi załącznik nr 2

Przedstawiła porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

2. Podjęcie uchwał w sprawie;

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 r.

b/ zmiany w załączniku nr 13 do uchwały nr XLVIII/356/2009 z dnia 22.12.2009 r

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2010r

3 Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - zapytała czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

=====================================

PKT 2a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 r.

Burmistrz - jeszcze dzisiaj dopinaliśmy zapisy do wniosku z POiŚ, zmieniło się dofinansowanie o kwotę 247.000 zł i muszę taką kwotę zabezpieczyć przed podpisaniem umowy. Zgodnie z harmonogramem rzeczowym finansowanie w poszczególnych latach ulega też zmianie. Termin podpisania umowy został wyznaczony w połowie lutego.

Skarbnik Gminy - omówił poszczególne zapisy w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 r., łącznie z załącznikami.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 r.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: jednogłośnie.

Stwierdzam , że Rada podjęła uchwałę nr LI/369/2010. Załącznik nr 3

==========================================

PKT 2b. Projekt uchwały w sprawie zmiany w załączniku nr 13 do uchwały nr XLVIII/356/2009 z dnia 22.12.2009 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2010r

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Prze3wodniczaca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w załączniku nr 13 do uchwały nr XLVIII/356/2009 z dnia 22.12.2009 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2010r.

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LI/370/2010. Załącznik nr 4

W związku z wyczerpaniem się LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

============================================

Protokołowała Ewa Bajkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 01-03-2010 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 01-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 01-03-2010 09:45