Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 18/5/2010 z dnia 02.02.2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 18/5/2010

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 02.02.2010 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r, z późn. zm./ oraz uchwały nr XXXI/200/2008. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, podany zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 33/10/2009 z dnia 02.04.2009r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia 18/5/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 02.02.2010

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Dębno, obręb 2, przy ul. Kosynierów

             Dz. nr 253/23 pow. 0,1228 ha Cena 60.000,00 zł KW 39976

  1. Nieruchomość nie zabudowana położona w miejscowości Dębno, w rejonie ul. Kosynierów, obręb 2 Dębno. Kształt działki korzystny w formie trapezu. Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej, zjazd z drogi publicznej o nawierzchni trwałej asfaltowej, ul. Kosynierów. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i tereny. Nieruchomość nie jest uzbrojona, lecz posiada dostęp do podstawowego miejskiego uzbrojenia technicznego. Zagospodarowanie korzystne.
    Teren działki porośnięty samosiewami sosny bez wartości użytkowej na usunięcie, których wymagane będzie uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.

  1. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu zorganizowanego, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Burmistrza Dębna.

  1. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym Planem Szczegółowym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Kosynierów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/205/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 roku oznaczony jest symbolem MJ - 1 z zapisem: przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

  1. Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wys.22% płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 12-02-2010 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 02-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 12-02-2010 12:07