Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja XLIX z dnia 30.12.2009


Protokół z przebiegu XLIX sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30.XII.2009 r.

Obrady odbyły się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

Godzina rozpoczęcia obrad 10.00

Godzina zakończenia obrad 12.00

Przewodnicząca RM Helena Sługocka otworzyła obrady i przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Na sali obrad obecni byli: Burmistrz, z-ca Burmistrza, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych UM, prezesi spółek gminnych, kierownicy wydziałów UM, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy.

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu nr 1.

Na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych było 17 Radnych, co stanowi 80.95% stanu ogólnego Rady.

Rada mogła obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2

Przewodnicząca RM - przedstawiam porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe:
  a/ otwarcie sesji RM,
  b/ stwierdzenie kworum,

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2009 r,
  b/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
  c/ wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
  d/ rozpatrzenie skargi pana Andrzeja Olędzkiego na działalność Burmistrza w zakresie przesunięcia granic działek nr 70/7 i 70/8 oraz dokonania wpłaty za grunty przyjęte pod drogę (ul. Akacjowa).

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Sprawy różne.

 5. Zamknięcie sesji RM

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Stan Radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że porządek został przyjęty.

============================================

PKT 2a. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2009 r.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały z dodatkowym wnioskiem RS wsi Dargomyśl o przesunięcie środków na ogrodzenie przy SP w Dargomyślu.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2009 r. z dodatkowym wnioskiem RS wsi Dargomyśl o wprowadzenie kwoty 3414 zł na ogrodzenie przy SP w Dargomyślu?

Stan 17 Radnych na sali

Głosowanie: za 14

3 przeciw

0 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIX/358/2009. Załącznik nr 3

==========================================

PKT 2b. projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, z wnioskiem dodatkowym RS wsi Dargomyśl na kwotę 3414 zł?

Stan Radnych na sali 17

Głosowanie: za 13

4 przeciw

0 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIX/359/2009. Załącznik nr 4

==============================================

PKT 2c. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Stan Radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIX/360/2009.Załącznik nr 5

=========================================

PKT 2d. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi pana Andrzeja Olędzkiego na działalność Burmistrza w zakresie przesunięcia granic działek nr 70/7 i 70/8 oraz dokonania wpłaty za grunty przyjęte pod drogę (ul. Akacjowa).

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi pana Andrzeja Olędzkiego na działalność Burmistrza w zakresie przesunięcia granic działek nr 70/7 i 70/8 oraz dokonania wpłaty za grunty przyjęte pod drogę (ul. Akacjowa).

Stan Radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLIX/361/2009. Załącznik nr 6

Radny B. Feliks - odczytał protokół KR jako uzasadnienie do projektu uchwały. Załącznik nr7

================================================

3. Interpelacje i zapytania.

Nikt nie zgłosił interpelacji i zapytań.

=================================

PKT 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca RM - odczytała pismo od Burmistrza w sprawie pani M. Kolasa na działalność DTBS.

Radny A. Brzozowski - zapytał o uświetnienie rocznicy 65 lat polskości, o opublikowanie odpowiedniego materiału, zorganizowanie wystawy fotograficznej o powstaniu pierwszych instytucji i organów gminy na naszym terenie. Może należy w tym celu powołać Komitet i przystąpić do działania w tym kierunku, określić datę obchodów, która byłaby na przyszłość świętem dla Gminy. Proszę o przedstawienie informacji na sesji styczniowej, jakie działania w tym kierunku zostały poczynione.

Radny A. Kaczmarczyk - stwierdził, że jest bardzo wiele sytuacji, jubileuszy, wydanych książek i innych materiałów, które warto pokazać i przypomnieć. Dlatego należy to zrobić porządnie i deklaruję swoją pracę w celu upamiętnienia rocznicy polskości na tych ziemiach. Również Komisja Oświaty włączy się w ten temat.

Burmistrz - wstępnie dyskutując na pewno trzeba się odnieść do 65 -lecia odzyskania niepodległości. Zasadnym staje się stworzenie pewnej wystawy, ale zebrać wszystkich informacji z 65 lat nie będziemy wstanie. Na pewno potrzebne będzie działanie wszystkich stowarzyszeń, związków, organizacji i pojedynczych grup ludzi. Druga data to 20-lecie samorządu i na pewno będzie uroczysta sesja z zaproszeniem oczywiście wszystkich żyjących Radnych od 1990 r. Co do wystaw należy skoordynować terminy i miejsca. Myślę, że te dwie daty warto uhonorować.

Przewodnicząca RM - W związku z wyczerpaniem się XLIX sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

=====================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM w Dębnie

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 03-02-2010 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2010 14:52