Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego


                                                                    Zarządzenie Nr 133/43/2009
                                                                           Burmistrza Dębna
                                                                    z dnia 16 listopada 2009r.


w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie przyjętego zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27/16/2008
z dnia 31 marca 2008 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 pkt 1 wykreśla się wyrazy : „Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności”.

2. W § 13 dodaje się w pkt 1 dodaje się zdanie „ Komendant Straży Miejskiej pełni jednocześnie funkcję inspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności”.

3. Dodaje się w § 13 - pkt 4 w brzmieniu: „4. Do zakresu działania w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności należy:

- organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

- prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji Kancelarii Tajnej,

- prowadzenie magazynu OC,

- prowadzenie spraw z zakresu obrony kraju,

- organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań szczegółowych obrony cywilnej oraz trybu ich realizacji,

- czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,

- kompletowanie i opiniowanie podań w sprawie odroczenia zasadniczej służby wojskowej,

- tworzenie formacji obrony cywilnej.

- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.”

4. W § 16 dodaje się ppkt 10 w brzmieniu: „10) przekazywanie w wersji elektronicznej uchwał stanowiących prawo miejscowe do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”.

5. 1. W § 26 w pkt 2. dodaje się ppkt 9 w brzmieniu: 9) pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz bieżąca konsultacja przy realizacji wszelkich zadań, w których zaangażowane są środki zewnętrzne;

7. § 29 w pkt 2 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:9) współdziałanie przy organizowaniu wszelkich obchodów rocznic, uroczystości i świąt.”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-01-2010 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 16-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 17-05-2010 08:30