Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 2/1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości działki nr 36 o powierzchni 0,0695 ha położonej przy ul. Baczewskiego oraz działki nr 28/2 o powierzchni 0,0603 ha, położonej przy ul. Mickiewicza w m. Dębno, obręb 6


ZARZĄDZENIE NR 2/1/2010

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 5 stycznia 2009 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa

własności nieruchomości działki nr 36 o powierzchni 0,0695 ha położonej

przy ul. Baczewskiego oraz działki nr 28/2 o powierzchni 0,0603 ha,

położonej przy ul. Mickiewicza w m. Dębno, obręb 6.

Na podstawie 32 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U . Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm/ oraz uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży prawo własności nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 36 o powierzchni 0,0695 ha, położonej w obrębie 6 , m. Dębno, przy ul. Baczewskiego oraz działką nr 28/2 o powierzchni 0,0603 ha, położoną w obrębie 6 m. Dębno, przy ul. Mickiewicza.

§ 2

Sprzedaż nastąpi w drodze bez przetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Powszechną Spółdzielnię Spożywców „SPOŁEM”

§ 3

Wykaz, o którym mowa w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, podany zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej urzędu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 2/1/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 5 stycznia 2010 roku

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Dębno, obręb 6, ul. Baczewskiego

dz. nr 36 obręb 6 Dębno o pow. 0,0695 ha KW 24333

Wartość rynkowa prawa własności gruntu - 57.150,00 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego - 36.107,00 zł

Różnica do zapłaty - 21.043,00 zł + podatek VAT 22%

2. Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest działka. Zgodnie ze studium działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod mieszkalnictwo z usługami.

3. Nieruchomość położona w obrębie 6 m. Dębno, przy ul. Baczewskiego 12 w otoczeniu zabudowy mieszkalno - usługowej. Dostęp do działki bardzo dogodny. Działka posiada kształt mało foremny o powierzchni płaskiej. Zabudowę działki stanowi zespolony budynek handlowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Działka posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego.

4. Sprzedaż nastąpi w drodze bez przetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34

ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o

nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 2/1/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 5 stycznia 2010 roku

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Dębno, obręb 6, ul. Mickiewicza

dz. nr 28/2 obręb 6 Dębno o pow. 0,0603 ha KW 24328

Wartość rynkowa prawa własności gruntu - 46.244,00

Wartość prawa użytkowania wieczystego - 29.217,00

Różnica do zapłaty - 17.027,00 zł + podatek VAT 22%

2. Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest działka. Zgodnie ze studium działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod mieszkalnictwo z usługami

3. Nieruchomość położona w obrębie 6 m. Dębno, przy ul. Mickiewicza w otoczeniu zabudowy mieszkalno - usługowej i administracyjnej. Dostęp do działki mało dogodny. Działka posiada kształt foremny o powierzchni płaskiej z terenem utwardzonym. Zabudowę działki stanowi budynek administracyjno - handlowy. Działka posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego.

4. Sprzedaż nastąpi w drodze bez przetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34

ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o

nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 13-01-2010 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2010 11:14