Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 4/1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 4/1/2010

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 5 stycznia 2010 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ i art. 35 ust 1 i 2 i art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r z późń. zm./ oraz uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z a r z ą d z a się, co następuje

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej współwłasność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć, tj. działki 446/2 obręb Dargomyśl.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, podany zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia 4/1/2010

Burmistrza Dębna

z dnia 5 stycznia 2010 roku

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. obręb Dargomyśl, Gmina Dębno

Dz. nr 446/3 pow. 0,0283 ha Cena 6.500,00 zł KW 28754

2. Nieruchomość położona w m. Dargomyśl, Gmina Dębno w bliskim sąsiedztwie zabudowy wiejskiej, rzeki Myśli, terenów rolnych i leśnych. Dostęp do działki z publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej (droga wojewódzka). Posiada kształt foremny - prostokąt z płaskim ukształtowaniem terenu. Posiada dostęp do podstawowego wiejskiego uzbrojenia technicznego. Na działce występują pojedyncze drzewa.

3. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległych działki 446/2 stanowiących współwłasność osób, które zamierzają tę

nieruchomość nabyć.

4. Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

  1. Warunki spłaty kwoty nabycia nieruchomości ustalone będą w protokole rokowań.

  1. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów przegotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych.

  1. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od wywieszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 13-01-2010 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2010 11:06