Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z XXXVI sesji z dniu 30 grudnia 2008 r.


Protokół z przebiegu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 30 grudnia 2008 r.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie o godz. 11.00.

Sesja zakończyła się o godz. 12.00

Obradom przewodniczyła - Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Przewodnicząca RM - otworzyła sesję i przywitała wszystkich obecnych na sali obrad.

Poinformowała, że na sali posiedzeń obecni są: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, prezesi spółek gminnych, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy.

Lista obecności gości na sesji stanowi załącznik do protokołu Nr 1.

Przewodnicząca RM - stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 21, co stanowi 100 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 2

Przedstawiam porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji RM,

  2. stwierdzenie kworum,

   1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r.

 2. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,

 3. wprowadzenia zmian do uchwały Nr LIII/322/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

 4. wprowadzenia zmian do uchwały Nr XX/129/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku 2007

  1. Interpelacje i zapytania.

  2. Sprawy różne.

  3. Zamknięcie sesji RM

Czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że porządek został przyjęty.

========================================

PKT 2a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r.

Przewodnicząca RM - Proszę o wnioski Komisji wspólnej.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 r. z naniesionymi zmianami.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 16

4 przeciw

1 wstrzymująca

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwał Nr XXXVI 241/2008. Załącznik Nr 3

=============================================

PKT 2b - projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 r.

Stan Radny na sali 21

Głosowanie: za 17

3 przeciw

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXXVI/242/2008. Załącznik Nr 4

===========================================

PKT 2c - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LIII/322/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LIII/322/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za 20

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXXVI/243/2008. Załącznik Nr 5

PKT 2d Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XX/129/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku 2007.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XX/129/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku 2007.

Stan Radnych na sali 21

Głosowanie: za 20

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XXXVI/244/2008. Załącznik Nr 6

===================================================

PKT 3. Interpelacje i zapytania.

Czy są interpelacje i zapytania.

====================================================

PKT 4. Sprawy różne.

Członek Zarządu MKS Dąb Dębno pan Barabas - sprawa klatki na ul. Gorzowskiej - odwleka się w czasie. Policja zakomunikowała, że jeśli nie będzie do 15 marca, całej rundy rozgrywek ligowych nie będzie. Nie mamy wyboru należy solidnie zająć się sprawą wybudowania klatki do końca marca.

Radny A. Brzozowski - mam prośbę aby tematy, które poruszałem omówić w innym terminie.

Radny A. Kaczmarczyk - nie chodziło o blokowanie, a o zbyt wielką kwotę na klatkę.

Burmistrz - to nasza Komenda Powiatowa Policji jest przeciwna organizowaniu tego typu meczy na naszym stadionie. My mamy konkretny problem i musimy zrobić klatkę. Klub i tak będzie musiał zapewnić ochronę mimo sektora wydzielonego. Najbliższym stadionem do tego typu rozgrywek jest Pogoń Szczecin.

Przewodnicząca RM - W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXXVI sesji zamykam obrady i dziękuję za udział.

=========================================

Protokołowała                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

E. Bajkiewicz                                                                                                                   Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 20-01-2009 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 20-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 20-01-2009 12:43