Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje

Wyciąg ze Statutu

Rozdział VIII

Tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy

§ 111.

Burmistrz wykonuje:

1) uchwały Rady,

2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,

4) inne zadania określone ustawami i uchwałami Rady.

§ 112.

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 113.

1. Burmistrz organizuje narady, w których udział biorą:

1) Sekretarz i Skarbnik Gminy,

2) kierownicy wydziałów.

2. W naradach Burmistrza mogą uczestniczyć:

1) radca prawny Urzędu,

2) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

3) pracownicy Urzędu właściwi ze względu na przedmiot obrad.

3. Do udziału w naradach mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.

4. W trakcie narad Burmistrza mogą być również podejmowane zatrządzenia lub decyzje.

§ 114.

 W razie nieobecności Burmistrza zastępstwo sprawuje jego Zastępca.

§ 115.

Burmistrz określa szczegółowy zakres zadań swojego Zastępcy z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

§ 116.

Narady zwołuje oraz przewodniczy ich obradom Burmistrz lub upoważniony przez niego Zastępca

§ 117.

Z narad Burmistrza sporządzane są protokoły.

§ 118.

Burmistrz rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikających z ustaw oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 31-12-2008 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 31-12-2008 11:11