Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji XII z dnia 12.07.2007


Protokół z przebiegu XII sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 12 lipca 2007 roku

Sesja odbyła się w sali posiedzeń w UMiG o godz. 10.00, zakończyła się o godz.12.00

Obradom przewodniczyła - Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Na wstępie Przewodnicząca RM otworzyła obrady i przywitała wszystkich gości obecnych na Sali.

Poinformowała, że na sali obrad obecni są: burmistrz MiG, radni powiatowi, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, prezesi spółek gminnych, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik do protokołu Nr 1

Stwierdziła, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 20 co stanowi 95,23 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni: radny Jacek Mazurowski.

Lista obecności radnych na sali posiedzeń stanowi załącznik Nr 2

Przewodnicząca RM - przedstawiła porządek obrad..

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XI sesji RM,

d/ informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

  • Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2007 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ wniesienia dopłat do jednoosobowej spółki gminy,

b/ zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Dębno,

c/ procedury uchwalania budżetu Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego

Programu inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych

towarzyszących projektowi budżetu,

d/ przyjęcia do realizacji projektu „Równy Start”,

e/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r,

f/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Odpowiedzi na zapytania.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad ?

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad XII sesji RM?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek sesji.

Przewodnicząca RM - informuję, że protokół z przebiegu XI sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji.

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XI sesji RM?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

======================================

PKT 1 d - informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM - złożyła sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami.

Złożyła podziękowania dla Wiceprzewodniczącego RM A. Brzozowskiemu, że reprezentował Radę Miejską na 750-leciu alokacji Gorzowa Wlkp.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3

=========================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

Przewodnicząca RM - proszę pana Burmistrza o przestawienie sprawozdania.

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 21.06.2007 do 10.07.2007 r.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania Burmistrza?

Radny M.Turów - sprawa przeprowadzenia przetargu na nasadzenia na terenie miasta Dębna, wykonawca wyłoniony - jakie to są nasadzenia, w którym miejscu i czy swoja ofertę przetargową złożył również PUK?

Kierownik GNiOŚ - przedmiotem nasadzeń są następujące tereny: zbieg ul Chojeńska, Jeziorna po dwóch stronach, rondo na wysokości pana Kozyry, teren u zbiegu ul. Kosynierów, ul Zielona, teren przy kapliczce, teren u zbiegu ul. Ofiar Katynia Słowackiego i Jana Pawła Mickiewicza. Oprócz firmy „Poraj” z Gorzowa swoja ofertę złożyła firma z Sulęcina. PUK nie składał oferty.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Załącznik Nr 4

=======================================

PKT 3 - informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2007 r.

Przewodnicząca RM -m Proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna przyjęła informację z realizacji inwestycji.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z realizacji inwestycji za I półrocze 2007 r.

Stan radnych 20

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik Nr 5

==========================================

PKT 4 a - projekt uchwały w sprawie wniesienia dopłat do jednoosobowej spółki gminy.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna wnioskuje za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wniesienia dopłat do jednoosobowej spółki gminy.

Przewodnicząca RM - czy są pytania i uwagi do projektu uchwały?

Radny A. Sławnikowski - mam pytanie - informacja ze spółki PEC z opóźnieniem dotarła do Radnych, wcześniej nie miałem możliwości z dokładnym zapoznaniem się. Informacja ta jest bardzo skromna, że trudno wyciągnąć z niej merytoryczne wnioski. Chciałbym jednak zadać pytanie być może retoryczne - nie przywiązuje się tutaj w naszym środowisku, władzy do tego aby spółki oszczędzały, zmniejszyły koszty, do dążenia spółek do generowania zysków. Spółki gminne nie są nawet zainteresowane generowaniem zysków. Moje pytanie jest takie - czy my nadal będziemy dążyli do tego aby utrzymywać spółki, które generują koszty. Spółka PEC jest sztandarowym przykładem wypracowywania zysków. Jest to spółka, która powinna zarabiać bardzo duże pieniądze.

Burmistrz MiG - gospodarka ciepłem ma swoją specyfikę, nie tak jak gospodarka mieszkaniowa, która jest urynkowiona i funkcjonuje konkurencja. W wodzie i kanalizacji i cieple generalnie nie ma konkurencji. W Szczecinie już działają mechanizmy konkurencji, bo jest kilku wytwórców w zakresie wytwarzania ciepła. Mamy u nas dwie spółki dwie dziedziny życia naszego społecznego, gdzie funkcjonują monopoliści, gdzie gmina jest właścicielem w 100% tych spółek. Inaczej jest regulowana sprawa taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej, gdzie Burmistrz razem z Radą ustalają ceny. Natomiast w cieple jest URE, który ten rynek reguluje. Dlaczego w ubiegłym roku PEC miał taką stratę na przesyle - taryfa została ustalona na podstawie 2005 r. dla PECu bardzo dobrego roku, ponieważ była mroźna zima, była duża sprzedaż i URE ustaliło współczynnik 09 dla kosztów ustalanych przez PEC. Zima 2006 była znacznie cieplejsza i dlatego pojawiła się strata - „z pustego nawet Salomon nie naleje”. Strona kosztów i dochodów została ustalona i do tego musiało dojść, tutaj gmina nie miała na to wpływ bo funkcjonuje URE. Mówi pan, że nie ogranicza się kosztów - przez ostatnie 5 lat zatrudnienie w PEC zmalało do 10 osób. Poziom zatrudnienia został dostosowany do bieżących potrzeb. Zadam panu pytanie - jeśli nie ma się środków na inwestowanie to z czego inwestować. Środki na inwestowanie może były by większe gdyby taryfa była trochę wyższa. Rolą spółek gminnych jest zapewnienie pewnego poziomu usług komunalnych z jednej strony, zapewnić pewien poziom inwestowania i świadczyć tym usługi. Można sobie ustalić-zatwierdzając taryfę 10 zł drożej dokapitalizować majątek spółki 10 mln plus amortyzacja np. w PWiK i odbije to się podwyżką cen o 30%. Dlatego te instrumenty tu w mediach są. Dlatego mówiąc o zysku w sferze usług komunalnych mówmy również od razu o wyższych stawkach dla mieszkańców. Może panu jako z opozycji łatwiej o tym mówić, ponieważ jest to moja odpowiedzialność w tym zakresie, dlatego mówmy zrównoważonym poziomie cen i dostosowania do pewnej możliwości inwestowania. W PWiK jest inaczej, ale w PEC mamy ten „garb” 1.000.000 zł, który powstał od 1997 r. Przez najbliższe 4 lata mogą w spółce PEC występować pewne trudności i w tym roku jeszcze mogą się pojawić, dlatego chciałbym do protokołu zaznaczyć, że ta dopłata w tej chwili to jest pokrycie strat z roku ubiegłego wynikająca z bilansu 29.000 zł ta część, która nie znalazła pokrycia w funduszach zapasowych. Obserwujemy jak będzie wyglądać sytuacja w PEC do końca roku i dlatego informuję dziś na sesji, że może w miesiącu październiku lub listopadzie pojawić się sprawa PECu.

Radny A. Sławnikowski - przepraszam bardzo, ale muszę się odnieść do tego co pan Burmistrz powiedział. Panie Burmistrzu musze podkreślić, że mam zbyt mało informacji, bym mógł się szeroko wypowiedzieć na temat spółki PEC. Na podstawie otrzymanego niezgrabnie napisanego dwóch stron sprawozdania z PEC mogę kontrowersyjnie odnieść się do tego, co pan powiedział. Nie chodzi tu, o to aby straszyć mieszkańców, że ewentualnie podniesiemy stawki za ciepło po to aby podwyższyć rentowność spółki. Chodzi mi o to i chcę podkreślić, nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby uaktywnić panów prezesów. Należy uaktywnić trochę panów prezesów. Ja nie chcę negować ich pracy, ponieważ mam za mało informacji ale już teraz możemy powiedzieć, jeżeli przesył daje utratę ciepła w granicach 15% i w tym momencie dokonuje się inwestycji za pieniądze Urzędu, czyli darmowych inwestycji za 150.000 zł i dzisiaj 29.000 zł czyli prawie co do joty tyle co zainwestowano, tylko wykonano bez przetargu po kosztach własnych. Ja mam takie informacje i dlatego tak mówię. Wracam do tego wątku najważniejszego - jeżeli mamy 15% wskaźnik to dla spółki EKO, która dzięki tym małym obiektom potrafi sobie rozłożyć koszty ogólne w te małe spółki, a później chwaląc się, że ona regeneruje straty - to oczywista bzdura, że nie może zainwestować w ten obiekt itd. Jeżeli pan prezes zapukałby do Funduszu Ochrony Środowiska to pozyskałby kredyt i nam by się to opłacało. Jak długo będziemy tak stawiać sprawy generując straty.

Burmistrz MiG - chciałbym przypomnieć o pewnych faktach, które zaistniały we wrześniu ubr. Od 1997 r. w spółce PEC następował wzrost zobowiązań w związku z opracowaniami oraz innymi rzeczami i z różnych przyczyn te opracowania nie zostały wdrożone dlatego urosła kwota 1.000.000 zł. W ubr podjęto decyzję o dokapitalizowaniu spółki PEC w kwocie 150.000 zł. Dlaczego nie w przetargu, chodziło o zakup urządzeń i wystarczyło zapytanie o cenę, a resztę wykonywali we własnym zakresie, bo na swoją pracę nie ogłoszą przetargu. Niech pan takich pytań nie stawia - było dokapitalizowanie i realizowali we własnym zakresie. Spłata 1000.000 zł będzie odbywać się z amortyzacji, czyli pośrednio obniżamy wartość spółki. Taka decyzja w ubr na forum Rady zapadła i ją realizuję panie radny. Jeżeli teraz pan proponuje co innego, szukanie tańszych rozwiązań, inwestowanie w sieć to na komisji mówiłem - zainwestowanie w przebudowanie napowierzchni sieci na Cegielnianej potrzeba 1.000.000 zł. Czy Rada wyłoży takie pieniądze, czy PEC zaciągnie kredyt na tą inwestycję? PEC na dzień dzisiejszy nie ma możliwości kredytowych. My już poręczyliśmy kredyt dla PEC, aby mógł obsłużyć tamte zobowiązania. Mamy tylko dwa rozwiązania - czy dokładamy i sprzedajemy samego siebie. Osobiście na dzień dzisiejszy jestem przeciwnikiem sprzedaży majątku PEC, ponieważ tracimy całkowicie kontrolę nad rynkiem ciepła - wpuszczamy mieszkańców w pewien drapieżny rynek. Nie miejmy złudzeń, że Opole będzie bardzo dużo inwestowało a cena będzie niska. Każdy kto inwestuje oczekuje zysków w tym wypadku zysków z mieszkańców. Mając instrument regulacji ciepła jakim jest przesył jesteśmy wstanie lekko regulować ceny za ciepło.

Pan E. Sawicki - nie sposób żebym nie zabrał głosu w tej sprawie jako największy odbiorca ciepła zarządzając Spółdzielnią Mieszkaniową. Spółka PEC jest jednoosobową spółką gminy ze 100% udziałem. Jest to spółka, która realizuje zadania gminy i za uciepłownienie całej gminy odpowiada Rada. Chcę powiedzieć, że do PEC jako Rada będziecie państwo musieli dokładać. Nasza sieć ciepłownicza jest tylko częściowo nową preizolowaną , natomiast większość w kanałach jest stara sieć i nie zawsze sprawna technicznie. Moim zdaniem należałoby bardziej zwrócić uwagę nie na wynik PEC tylko na danie z budżetu środków na modernizację sieci. Trzeba oczywiście dbać o spółkę oczywiście przy waszej kontroli i gospodarności i odpowiedniego zarządzania tą spółką. Takie są realia na dzień dzisiejszy. To że sieć jest własnością gminy to jest dobrze. W Myśliborzu sprywatyzowano spółki i popatrzcie państwo jakie są tam ceny za ciepło.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wniesienia dopłat do jednoosobowej spółki gminy.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie; za 19

1 przeciw

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XII/ 82/2007 Załącznik Nr 6.

==============================================

PKT 4 b - projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Dębno,

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Dębno,

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Dębno?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XII/83/2007. Załącznik nr 7

=========================================

PKT 4 c - projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XII/ 84/2007 Załącznik Nr 8

===============================================

PKT 4 d- projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Równy Start”,

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski komisji.

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Równy Start”,

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr XII81/2007 Załącznik Nr 9.

=========================================

PKT 4 e - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r.

Skarbnik gminy - poinformowała o dodatkowych wnioskach, które zostały zapisane do projektu uchwały : 50.000 zł na MKS, 8.840 zł składka członkowska `Lider Pojezierza” , 28.000 zł budowa dróg PT Kościuszki Cychry - zadanie to jest podzielone na 2 lata.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały ?.

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Radny A. Jarmuszka - wnioskuję o odrębne glosowanie nad wnioskiem dotacji 50.000 zł dla Klubu MKS.

Przewodnicząca RM - kto jest za odrębnym głosowaniem przyznanie dotacji dla Klubu Sportowego MKS 50.000 zł?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie ; za 2

2 przeciw

16 wstrzymało się

Stwierdzam, że wniosek upadł.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem poprawek do projektu chwały przedstawionych przez panią Skarbnik?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie ; za jednogłośnie

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2007 r,

Stan radnych na Sali 20

Głosowanie: za 18

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII /85/2007. Załącznik Nr 10

============================================

PKT 4f - - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011.

Przewodnicząca RM - Proszę o wnioski komisji.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/86/2007. Załącznik Nr 11

Przerwa w obradach.

=========================================

PKT 5 - Interpelacje i zapytania.

Przewodnicząca RM - Proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Radny Z. Marszałek - złożył interpelację. Załącznik nr 12

Przewodnicząca RM - poinformowała, że odpowiedź na interpelację będzie udzielona na piśmie.

Radny A. Brzozowski - oczekujemy odpowiedzi na nasze wnioski w kwestii przedstawienia nam informacji o złożonych wnioskach Unijnych przez organizacje pozarządowe, ponieważ oczekujemy od nich większej aktywności w tej kwestii.

Burmistrz MiG - wystosowaliśmy do wszystkich jednostek organizacji pozarządowych o udzielenie informacji na temat złożonych wniosków i otrzymanych środków z funduszy unijnych. Taka informacja w niedługim czasie może na najbliższej komisji dotrze do radnych. Częściowo już spływają informacje.

Radny M. Turów - na ostatniej sesji prosiłem o zajęcie stanowiska w sprawie umiejscowienia toalet przy zespole boisk na Oś. Waryńskiego i nie otrzymałem odpowiedzi.

Radny W. Baranowicz - rok szkolny zbliża się dużymi krokami i chciałem zapytać o mundurki w szkołach, jak się ta sprawa ma w kwestii dofinansowania wydatków ponoszonych przez rodziców na zakup mundurków. Druga sprawa - ul. Parkowa kto będzie naprawiał trawę zniszczoną przez wykonawcę inwestycji.

Radna A. Brzozowski - tam nie tylko chodzi o trawę, ale straty będą dotyczyć nakładów na nawierzchnię alejek w parku, po których poruszają się samochody.

Burmistrz MiG - dla pana Marszałka odpowiem na piśmie. Był wniosek o toalety na Waryńskiego oraz zdrój czerpalny przy plaży na Krawczyka - zdrój czerpalny jest w realizacji. Na Waryńskiego toaleta - wniosek był składany problem od wielu lat - powiem tak - za ile i jakie koszty mamy ponosić. Jest to duża kwota i tego wniosku nie przygotowałem do budżetu, może ewentualnie w późniejszym terminie. Sprawy mundurków - temat został postawiony dla Dyrektorów Szkół i Rad Rodziców. Mam sygnały, że Rady Rodziców brały koszty tych mundurków pod uwagę. Ministerstwo zobowiązało się do dopłaty po 50 zł do mundurku. Co prawda nie wskazało źródeł dopłaty , dlatego decyzje o stypendiach socjalnych lekko przeciągniemy w czasie aby mieć środki na dzień 1 września do wypłacenia dla rodzin uboższych. Jeżeli rada Rodziców ustaliła sobie, że mundurek będzie kosztował 100 zł, to pozostałą kwotę 50 zł zapłacą rodzice. Wiem, że w części szkół były czynione już przymierzanie przez dzieci mundurków. Ul. Parkowa - wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydzierżawienie tego terenu na czas budowy i stan pierwotny tego terenu musi być przywrócony. Nie ma wątpliwości, że wykonawca będzie musiał zasiać trawnik. Co do dojazdu alejkami - wykonawca mógł momentami dowozić materiał do budowy i mieszkańcy przez ten okres budowy też muszą się poruszać samochodami. Tak to wygląda, że dojazd do posesji w trakcie wykonywania inwestycji musi być zabezpieczony. Parkiem jest jedyna możliwość dojazdu.

Radny A. Brzozowski - nie są to uwagi do nas tylko do wykonawcy. Widać po przebiegu inwestycji, że ruch mieszkańców i transportu po parku alejkami jest duży i prosiłbym o jakąś wizję lokalną czy ten ruch samochodowy nie spowoduje w dalszym czasie konieczność pilnej naprawy nawierzchni alejek w parku.

===================================

PKT 7 - Sprawy różne.

Radny A. Sławnikowski - nie chciałem polemizować z panem Burmistrzem, ale chciałem się odnieść do wypowiedzi pana Prezesa E. Sawickiego, który jako praktyk byłby przeciwny do pokrywania strat spółki handlowej. Niestety Rada utrzymała swoje stanowisko, czyli aby niegospodarnie dalej ciągnąć ten wózek.

Radny M Turów - do wypowiedzi pana Prezesa E. Sawickiego - pan Prezes powiedział jedno, że ta Rada powinna myśleć, pamiętać o inwestowaniu w spółkę PEC. Akurat mam wrażenie, że tak się nie dzieje. Inwestowanie zaproponowane przez pana Burmistrza, chodzi o halę sportową, spowodowały moim zdaniem to, że doinwestowanie spółki PEC na pewno się w czasie przesunęło i jestem tego na 100% może 200% pewny. Jeżeli Burmistrz ma inną propozycję w kierunku inwestowania w tą spółkę, to prosiłbym o informację, kiedy zamierza szczegółowo przypatrzeć się sytuacji tej spółki. Na początku sesji pytałem czy nasza spółka PUK złożyła ofertę do przetargu. Wydawało mi się, że spółka PUK właśnie w tym kierunku powinna pójść, ponieważ ma specjalistów, pracowników przeszkolonych, a kierunek jest tu jakby odwrotny, bo budują np. parkingi, sądzę, że specjalistów w tym kierunku pan Prezes nie posiada.

Radny A. Sławnikowski - chciałbym zadać pytanie - kiedy Rada zajmie się sprawami gospodarczymi? Do tej pory zgodnie z hasłem „igrzysk i chleba” zajmowaliśmy się igrzyskami. Miałbym drobną uwagę, abyśmy nie otrzymywali co chwilę specjalnym gońcem pięknych zaproszeń, które kosztują /papier itd./. Wystarczy abyśmy mieli wcześniej zestawienie imprez, które się zbliżają i my jako Radni będziemy mieli prawo w nich uczestniczyć - jest to porządkowy wniosek, który na gorąco mi się nasunął. Wracając do meritum - jeśli zajmowaliśmy się igrzyskami, zacznijmy zajmować się chlebem tzn. myśleć o tym aby dokonać pewnych inwestycji, które przyniosą miejsca pracy, wzrost podatków, ściągną inwestorów itd. Jeśli rok rocznie mamy darmowych około 12.000.000 zł to przez 4 lata około 40.000.000 zł. Nasuwa się pytanie co przez te 4 lata w ramach tych środków zrobiono w gminie z wykształconą młodzieżą, która ukończyło szkoły wyższe, a która wróciła do naszego miasta. Wróćmy do Strategii Gminy, która nie jest realizowana. Otrzymałem pismo na ponowne budowanie nowej Strategii tym razem Strategii ds. problemów społecznych. Byłem zauroczony samym gremium i zapisami, które są zawarte w Strategii Gminy i o dziwo zacząłem przybliżać się do działań pana Burmistrza, władzy dębnowskiej. Jednak zobaczyłem później, co się z tym robi - Strategia w zasadzie powinna mieć jeden najważniejszy cel, o którym mówiono na warsztatach w DOK tj realizacja. Nad tym dokumentem pracowali Radni i szeroko pojęta społeczność, a dość szerokie spektrum społeczności było na tym spotkaniu w DOK. Przede wszystkim powinna być kontynuacja, tego co zostało wypracowane. Zadałem pytanie - gdzie jest hala sportowa w tej Strategii - odpowiedziano mi , że jest tam jakiś zapis, można tą inwestycję podciągnąć pod rozwój sportu i rekreacji. Hala sportowa, która ma tyle kosztować, gdzie wiem od starszych mieszkańców, że budynek szkoły Nr 1, który został posadowiony na tym terenie i zaraz po kilku miesiącach po wybudowaniu pękł na pół. Przyjechały wówczas różne komisje sprawdzali przyczyny. Odpowiedź jest prosta - ten grunt jest niestabilny a dzisiaj chce się włożyć tam 16.000.000 zł z podatków naszych wspaniałych obywateli. Jeśli mówimy o rozwoju Dębna ja słyszę tylko jedno - nie ma pieniędzy. Na to nie ma pieniędzy, na tamto nie ma pieniędzy. Bulwersuje mnie to, że Pani Skarbnik hamuje z Urzędu jakby powinna hamować i mieć węża w kieszeni. Hala została przyjęta i od tego momentu jak została przyjęta przez Wysoką Radę ja się z nią zgadzam chociaż wcześniej byłem przeciwny, ale zacznijmy mówić o inwestycjach i o tym, aby rozwój Dębna nie był tym co w jednym odcinku w TV pan Burmistrz mówi o sferze gospodarczej dodatkowych środkach jakie spływają do budżetu z nafty a z drugiej strony za nim jest pole / takie o jakim śpiewają Golcowie/.

Pan Prezes Augustyniak - jeśli chodzi o udział przedsiębiorstwa w przetargach w tym przypadku na wykonanie robót w zakresie zieleni miejskiej - podstawowym działaniem spółki jest prowadzenie prac w zakresie wywozu odpadów, utrzymania czystości, zieleni miejskiej oraz prowadzenie prac budowlanych w zakresie, których przedsiębiorstwo może sobie poradzić. Przedsiębiorstwo nasze w zasadzie żadnego przetargu nie odpuszcza, które są w zakresie naszej możliwości. Główny koszt w realizacji tego wspomnianego przetargu są nasadzenia, a my nie jesteśmy żadnym producentem nasadzeń. Dlatego prawdopodobnie musielibyśmy wspomniane nasadzenia gdzieś zakupić. Dlatego nie bylibyśmy konkurencyjni i nic z tego byśmy nie mieli. Roboty budowlane, które wykonujemy są przedmiotem, które dają odpowiednie zyski i źródło inwestowania. Te roboty budowlane są po to aby wzmocnić majątek firmy. Przedsiębiorstwo zatrudnia 40 pracowników to jest dużo i dlatego przedsiębiorstwo działa w różnych kierunkach. Przedsiębiorstwo powinno być nad kreską co świadczy o tym, że się rozwija, a majątek świadczy o możliwościach firmy. Przedsiębiorstwo pomnaża swój majątek, który nie jest mój tylko gminy i dzięki temu przedsiębiorstwo się rozwija. Spółki powołane zostały do tego aby osiągały zyski, zabezpieczać majątek i świadczyć usługi dla społeczeństwa.

Radny A. Brzozowski - wypowiedź kolegi Antoniego Sławnikowskiego znakomicie zostałaby spożytkowana w ramach przeprowadzenia nam szkolenia. Kilka tematów nam się wyłoni w poruszanych spraw ostatnio na sesji i komisji jak zasada czy celowość większego jak dotychczas zadłużenia gminy, wcześniejsze wypowiedzi na temat dopłat dla PEC, czy ci którzy nie korzystają z ogrzewania PEC mają się dokładać do dopłat itd. Dużo pytań jest w zakresie użyteczności publicznej, Strategii Rozwoju nad która trwają prace. Wydaje mi się, że zasadnym na początku kadencji byłoby zorganizowanie szkolenia dla Radnych i na odrębnej komisji wspólnej na te tematy porozmawiać. Taki wniosek składam i proszę pana Burmistrza i panią Przewodnicząca o propozycję stosowną co do zakresu i czasu szkolenia. Mam prośbę abyśmy tych spraw różnych nie traktowali jako kampanii wyborczej czy śródwyborczej. Powiem tak - jako kolega Burmistrza lub koalicjant tamtej i tej grupy rządzącej, że pan Burmistrz bardzo szybko nauczył się pewnych rzeczy, nie wiem jak u niego z tańcem lub odejściem od pewnego nałogu ale generalnie jest to człowiek bardzo zdolny, szybko się uczy i nie raz możemy się przekonać o jego pragmatyzmie. Głosy nasze traktuję jako cenne i bardzo nam potrzebne, ale proponuję abyśmy je spożytkowali na wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie moglibyśmy podyskutować jakie tematy nurtują nas pod kontem szkolenia i proponuję takie szkolenie odbyć na terenie Województwa Zachodniopomorskiego z udziałem prelegentów bezwzględnie z Województwa Zachodniopomorskiego, aby uniknąć sytuacji jaką mieliśmy z ostatniego szkolenia, gdzie interpretacja przepisów jest trochę inna.

Burmistrz MiG - pojawiły się dwa wątki - wątek zgłaszany przez pana A. Sławnikowskiego odnoszący się do Prezesa PEC i drugi zgłaszany przez pana M. Turowa odnośnie rentowności PEC i to że my jako gmina nie inwestujemy. Pośrednio utrzymujemy stabilność spółki PEC i nie doprowadzamy jej do bankructwa. Te elementy były i są , również sygnalizuję, że może jeszcze ta sytuacja nastąpić. Przez ostatnie 4 lata został wypracowany pewien model rynku ciepła - jest jeden operator na sieci i jeden wytwórca. Przez ostatnie dwa lata URE przy zatwierdzaniu taryf widzi jasno jakie to są rzeczywiste koszty. Do tej pory URE patrzyło na taryfy przez pewne wskaźniki. U nas koszty są rozgraniczone i jasno pokazane. Po dwóch latach faktycznie URE zatwierdziło wyższą taryfę na przesyle. Powiedziano tu również , że miasto nie inwestuje - pośrednio utrzymujemy stabilność spółki, która ma pewne niewielkie kwoty na inwestowanie z amortyzacji. Nie są to duże kwoty, dlatego inwestowanie rozłoży się w czasie. Czy budowana hala sportowa nie poprawi rentowności spółki. Mógłbym powiedzieć, że jako gmina stawimy ciepłownię gazową ale wątpię czy rynek ekonomiczny by się zrównoważył przy obecnych cenach za gaz. Dbam o rynek ciepła dla tego przedsiębiorstwa. Jest problem, że trzeba by było wygospodarować pewne środki przez PEC i rozszerzać dalej rynek. Pytam tu - czy przez budżet gminy, czy przez normalną stabilność finansową spółki. Jestem zwolennikiem stabilności finansowej spółki. Następnie pan Sławnikowski szeroko wypowiadał się na tematy gospodarcze i postawił mi dużo zarzutów . Panie Antoni mówi pan, że w kierunku przedsiębiorców nic nie jest robione, a co w dniu dzisiejszym czynimy - podstawowy element interwencjonizmu gminy w sprawy gospodarcze, czyli podejmujemy dziś uchwałę o pomocy naszej dla przedsiębiorców tworzących i rozbudowujących sferę podatkową, określiliśmy zasady - o tym pan zapomniał? Mówi pan, że nic nie robimy a my dzisiaj podejmujemy pierwszą regulację w bardzo ważnej sprawie gospodarczej. Na komisjach ustaliliśmy sobie listę wniosków zadań finansowanych ze środków unijnych zgodnie ze Strategią Rozwoju. Lista ta wpisuje się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, których w tym roku nie ma. Jest jeszcze inny zapis , który dzisiaj też był dyskutowany tj zasady konstruowania budżetu - po konsultacji z Komisją Budżetową należy realizować te zadania na które otrzymamy dofinansowanie. Ta lista jest przeze mnie z państwem skonsultowana i przy projekcie budżetu jest podstawą do mojego działania. Następna sprawa, która się przewija - akurat ta Rada nie zajmowała się podatkami, ale do tematu wrócimy w odpowiednim momencie. Nie sprecyzował pan ostatecznie swoich oczekiwań chociażby co do dwóch kwestii - jeżeli pan uważał, że ta uchwała nie jest słuszna miał pan okazję wyartykułowania swoich racji i poddać pod głosowanie a pan stawia mi zarzut. Dyskusja zeszła na politykę finansową gminy i pan postawił mi zarzut, że za mały deficyt gminy , ja wypowiedziałem się dlaczego. Za deficyt gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych odpowiada Burmistrz a za wykonanie i prawidłowość pani Skarbnik. Jeżeli pan ma inne zdanie niech pan przekona Radę i Rada przegłosuje pewne wnioski, bo ustawa o samorządzie mówi, że Rada nakreśla kierunki działania Burmistrzowi. Pan jako Radny najpierw powinien przekonać Radę i pewne wnioski do mnie zgłosić. Jeśli uznam je za stosowne to mogę je przyjąć. Natomiast jeśli by pan Radę przekonał do pewnych rozwiązań to musiałbym to wykonać. Niech pan publicznie nie mówi, że Burmistrz nie zrobił. Ja zrobiłem w zakresie jakim uznałem za stosowne i w dyskusji wyrażałem swoje stanowisko. Jeśli chce pan zmienić moje stanowisko niech pan przekona Radę w formie uchwały lub wniosku przegłosowanego na sesji Rady Miejskiej zmusi mnie do określonego działania.

Radny A Sławnikowski - jestem ostatni abym Burmistrzowi stawiał jakiekolwiek zarzuty.

Nieważna lewica, nieważna prawica ważne jest dobro Polski. Ja jestem takiego zdania, nieważna koalicja, nieważna opozycja ważne jest dobro Dębna. Ja absolutnie panu Burmistrzowi nie chcę stawiać jakikolwiek zarzut bo szanuję jego ciężką pracę tylko nie możemy opierać się li tylko na przepisie, który mówi o zadłużeniu budżetu do 60%. Najważniejsze są wolne środki darmowe, którymi dysponujemy rok w rok. Możemy ewentualnie pod tym kontem spojrzeć na kierunek zadłużenia. Ja podkreślam, że nie jestem za polityką, tylko za kierunkami rozwoju. Nie mówię, że hala to coś złego , ja zapomniałem już o niej w sensie takim, że jest obciążeniem dla budżetu. Ja chcę teraz zaproponować aby ten budżet miał jakiś kierunek rozwoju, żeby były jakieś sygnały dla społeczeństwa o tym w jakim kierunku będziemy się rozwijać. Nie zapomniałem o pewnych rzeczach, o których pan Burmistrz tu mówi, ja mam cały szereg wniosków dalej idących ale nie będę je w tym momencie przedstawiał, ponieważ oczekuję wnioski od Burmistrza i koalicji i wtedy ewentualnie mogę przychylić się do nich lub być przeciwny. Bardzo dziękuję panu A. Brzozowskiemu, bo widzę, że wśród nas istnieją ludzie i mam nadzieję, że większość jest takich co chcą abyśmy na komisjach dyskutowali o ważnych sprawach, a nie jak ostatnio 3 razy na specjalnie powołanej komisji zbieraliśmy się po to aby w Statucie MiG zmienić tylko 3 słowa. Na tych komisjach był konsensus wypracowany i co z tego. Bądźmy konsekwentni w tym co robimy. Jeżeli pójdziemy torem takim jakim pan Burmistrz działa tylko będziemy śmielsi w swoich działaniach , bo myślę, że nie po to koalicja była za budową hali sportowej żeby powiedzieć veto - my od dzisiaj ewentualnie przychodzimy po to aby sobie wziąć zaproszenia na różnego rodzaje spotkania towarzyskie. Ja mówię igrzysk mamy dość, zacznijmy mówić o chlebie.

Radny B Feliks - ja nie do końca mogę się zgodzić z tego typu wypowiedziami. Uczestniczę w komisjach wyjazdowych, bardzo wiele wniosków zostało sporządzonych. Przewodniczący Komisji Budżetowej zorganizował wyjście po całym Dębnie, też padło wiele wniosków i dlatego widać, że ta Rada działa. Odniosłem wrażenie, że zagłosowano tylko za halą, która jest zadrą niektórych ludzi. Przy każdego typu problemie wyciąga się inwestycję budowa hali sportowej a nie zauważa się, że np. plan wieloletni ma bardzo wiele pozycji służących rozwojowi miasta i gminy, tylko wszędzie mówi się gdy gdzieś brakuje pieniędzy to przyczyną jest hala sportowa. Panie i panowie, jeżeli zostało coś zatwierdzone róbmy to dobrze i patrzmy szerzej a nie czepiajmy się jednego punktu. Dla społeczeństwa jest to zła reklama, że jeżeli została podjęta decyzja o budowie hali to więcej inwestycji nie będzie. Nie może takie hasło pójść do społeczeństwa. Ja bardzo szanuję krytykę ale konstruktywną. Jeżeli ona powoduje tylko wpisywanie samych złych rzeczy to nie jest krytyka tylko czepianie się spraw.

Przewodnicząca RM - zatwierdziliśmy dzisiaj informację z realizacji inwestycji za I półrocze, nie jest to zła informacja, mamy powody do dumy.

Burmistrz MiG - nie będę odnosił się szeroko do wypowiedzi pana Antoniego ale jedno mnie zaciekawiło - pan sam sobie zaprzeczył i proszę o sprecyzowanie - użył pan słów J. Piłsudskiego i odniósł pan to do Dębna, ale kilka zdań później użył pan sformułowania, że ma pan pewną listę wniosków, ale pan czeka co zrobi Burmistrz. Społeczeństwo dało panu mandat zaufania i tą inicjatywę uchwałodawczą również pan ma. Minęło pond pół roku od wyborów i nadal nie słyszę pańskiej inicjatywy, a słyszę generalnie zarzuty. Na następną sesję sierpniową w formie pisemnej na forum publicznym proszę przygotować inicjatywę, a ja się do tego ustosunkuję. Przez pół roku słyszę od pana tylko zarzuty. Mamy sesję w dniu dzisiejszym pan mówi, że nie robimy nic dla przedsiębiorców, a dzisiaj są dwie uchwały podejmowane w kierunku gospodarczym. Pan się wypowiada i ja to odbieram jako mówienie publicznie nieprawdy panie Antoni. Teraz pana wzywam wręcz do przedstawienia listy poczynań gospodarczych, które uważa pan, że nie są czynione na terenie naszej gminy, ponieważ nie będę poważnie traktował następnych pana wypowiedzi.

Przewodnicząca RM - państwo otrzymaliście wyciąg z protokołu Komisji Rozwoju Gospodarczego, w którym są rozpisane wszystkie zadania i uwagi dotyczące porządku, estetyki wykonania drobniejszych inwestycji. Tych punktów jest bardzo dużo jest to bogaty materiał. Komisja wypracowała wnioski do budżetu. Są to te bieżące sprawy, które oprócz tych dużych inwestycji , które mamy w Strategii Rozwoju , inwestycje rozpoczęte i planowane.

Jest to materiał roboczy po lustracji całej gminy i służby odpowiedzialne będą miały materiał, który będą brały pod uwagę w swoich czynnościach jako rzeczy potrzebne miastu w mniejszym wymiarze ale potrzebne miastu. Prosiliście państwo o informację o kontroli sprzedaży alkoholu na terenie miasta przez funkcjonariuszy SM - pan Komendant SM przedstawił taka informację.

W tym miejscu Przewodnicząca RM - odczytała informację o sprzedaży napojów alkoholowych Załącznik Nr 13

Radny A. Dobrowolski - punkt widzenia na realizację zadań gminnych zawsze będzie różna i nie chciałbym aby każdy z nas brał dosłownie do siebie. Jest to rzecz normalna, że na realizację zadań społecznych, gospodarczych zawsze możemy mieć różny punkt widzenia, różną kolejność wdrażania czy realizowania. Nich to będzie przyjęte przez tą Radę jako rzecz oczywista i normalna, bo tylko wtedy gdy będziemy się różnić w wielu nawet sprawach jest szansa na wypracowanie korzystnych rzeczy. Chciałbym aby w tym kierunku zmierzała dyskusja. Oczywiście niektóre oceny mogą być subiektywne i czasami nawet krzywdzące, ale skoro pełni się funkcję publiczną takie oceny zawsze będą funkcjonowały i często mogą te oceny być subiektywne. Tak to wygląda i należy to przyjmować jako rzecz zupełnie normalną. Taka jest ta demokracja i trzeba się z tym pogodzić.

Radna A. Brzozowski - demokracja to nic idealnego i zgadzam się z panem Dobrowolskim. Chodzi o to aby na sesjach prezentować sprawy w miarę wypracowane. Gościmy na sesji przedstawicieli 4 władzy i chodzi o to abyśmy im dostarczali materiały dopracowane. Mam do redaktora Włodarczyka pretensję, że jak pisał o nieszczęsnych gażetach promocyjnych to nie dotarł do mnie, wyciągnął jedno czy dwa zdania z protokołu i szkoda, że nie znalazł czasu aby zemną porozmawiać. Ale następnym razem będzie dobrze. Proponuje szkolenie z przedstawicielami 4 władzy. Nie chodzi aby opozycji odbierać głos i nie chodzi o bicie piany. Aby nasze głosy miały na końcu znak zapytania, a nie kardynalne stwierdzenia plus wykrzyknik. Pomyślmy o jakimś szkoleniu i deklaruję chęć spotkania z panem Przewodniczącym Klubu R. Patkowskim i gdyby ktoś chciał dołączyć do nas to serdecznie zapraszam. Tematów nie brakuje i myślę o tym aby ta dyskusja docelowa na sesji była rzeczowa ale też czasami fikuśna i czasami rubaszna, aby redaktorzy gazety byli zadowoleni.

Radny D. Dutkiewicz - mam pytanie do Komendanta SM - te 418 punktów jakie zostały skontrolowane, czy są sporządzone protokoły pokontrolne.

Komendant SM - 418 punktów skontrolowanych jest odnotowane w książce raportów dziennych strażników . Nie sporządzamy protokołów pokontrolnych.

Radny M. Turów - chciałem podziękować Prezesowi J. Augustyniakowi za wypowiedź i muszę stwierdzić, że skoro tak jest, a przekonał mnie o tym, to jest dobrym menadżerem.

Przewodnicząca RM - myślę, że jak się pojawią te nowe rzeczy które są w trakcie wykonywania to Dębno zyska na wyglądzie i będziemy mieć okazję do gratulowania.

Proszę abyście państwo pozostali po sesji na wspólne posiedzenie komisji, ponieważ Burmistrz ma kilka tematów pilnych do rozstrzygnięcia.

Radny A. Sławnikowski - to jak będzie pan Burmistrz traktował moje wypowiedzi poważnie czy niepoważnie to tylko jest jego sprawa. Jest przedstawicielem naszej władzy i zdecyduje czy taki głos człowieka, który nie należy do żadnego Klubu, który nie należy do żadnej partii bo taki jest stan rzecz a dąży tylko do tego aby ta cegiełka została dobrze wydatkowana na rzecz gminy będzie pan Burmistrz traktował poważnie czy nie. Ja na komisji powiedziałem, że możemy pozwolić sobie na zwiększenie zadłużenia budżetu bez strachu ze względu na wolne środki i na komisjach możemy dyskutować. Nie wymyślajmy sobie teraz od niepoważnego traktowania. Ja od początku jak jestem radnym i myślę, że do końca pełnienia obecnej funkcji zawsze pana Burmistrza będę poważnie traktował.

Skarbnik Gminy - 60% są to wskaźniki i proszę ich nie brać tak dosłownie. Nasza strona dochodów to nie są wszystkie pieniądze, którymi państwo dowolnie dysponujecie. Jest tam gro dotacji celowych, które są znaczone i tu nie macie państwo swojej woli, aby przeznaczyć to na inne zadania. Wiele środków jest na pomoc społeczną i one muszą iść na to. Ogromna kwota na subwencję oświatową, ale ona jest niewystarczająca na oświatę i musimy z budżetu dokładać. Może w innych gminach jest trochę inaczej ale u nas również jest trochę inaczej jak w pozostałych aglomeracjach. Faktycznie na ten czas nie jesteśmy gminą zadłużoną. Macie państwo przed sobą wykaz zadań na które mają być złożone wnioski o dofinansowanie i przyjdzie czas kiedy będziemy do państwa występować o zabezpieczenie środków w budżecie. Nie mamy innych wolnych i to będzie szło w deficyt. W tym roku będziemy wracać do oświaty na uzupełnienie wynagrodzeń. To będzie miało skutek na 2008-2009 rok i kolejne lata z nadwyżką.

Burmistrz MiG - jeszcze do wypowiedzi pana Antoniego - proszę mi wybaczyć, pan postawił mi zarzut, że WPI nie jest realizowane. Jest realizowane tylko różnymi metodami a docelowym jest zdobycie środków zewnętrznych. Duża różnica jest to co się mówi na komisjach w gronie zamkniętym do tego co się mówi publicznie przy prasie, dlatego proszę się nie dziwić że reaguję ostro. Dlaczego zauważam sferę gospodarczą - bo po raz kolejny pan próbuje wywołać atmosferę, że z mojej strony nie ma działań co w mojej ocenie nie jest prawdą. Mamy różne poglądy na gospodarkę i powiedział pan, że ma pomysły. Niech pan wypełni te pomysły wyartykułuje je i czy one wejdą do realizacji czy nie to są następne czynniki.

Radny M. Turów - sprawa bezpieczeństwa - myślę, że skieruję ją konkretnie do Komendanta SM - chodzi o kwestię związaną z objazdem na Kostrzyn w kierunku Dargomyśla. Mieszkańcy poruszający się w stronę działek i z powrotem pieszo czy na rowerach widzą tam wielkie niebezpieczeństwo. Związku z tym, że ta droga jest w tej chwili z pierwszeństwem przejazdu a samochody nie zwalniają tam za bardzo, dlatego należy przypatrzeć się tematowi w celu zwiększenia bezpieczeństwa, aby nie doszło tam do większej kolizji. Drobnych kolizji jest tam sporo.

Burmistrz MiG - błędy popełniają mieszkańcy miasta , którzy z nawyku traktują pierwszeństwo przejazdu. Znaki są ustawione prawidłowo a kierowcy nie patrzą na znaki i jeżdżą odruchowo.

Radny M. Turów - jeżeli tak to myślę, że konkretniejsze będzie co innego - droga dla rowerów przy Piasta mieszkańcy po niej chodzą pieszo. Prośba aby uruchomić w tym celu patrole Policji przez kilka dni, również na odcinku koło ul. Dargomyskiej. Odniesie to pozytywny skutek dla kierowców i mieszkańców poruszających się na rowerach i pieszych. Sądzę, że jeśli Policjant zwróci uwagę jak należy się poruszać to wystarczy.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad XII sesji RM w Dębnie zamykam sesję i dziękuję za udział.

=================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 17-09-2007 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Mazepa 17-09-2007 15:01