Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji IV z dnia 28.12.2006 r.


Protokół z przebiegu IV sesji Rady Miejskiej w Dębnie

w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Sesja odbyła się w sali posiedzeń UMiG o godz. 11.00 i trwała do godz 12.30

Obradom przewodniczyła - przewodnicząca RM Helena Sługocka

Na wstępie przewodnicząca RM otworzyła obrady i przywitała wszystkich obecnych stwierdzając, że na sali obrad obecni są: burmistrz MiG, zastępca burmistrza, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, radni powiatowi, kierownicy wydziałów UMiG, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości na sali posiedzeń stanowi załącznik nr 1

Przewodnicząca RM - stwierdzam, że na stan RM 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 20 o stanowi 95% stanu ogólnego Rady - wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecny Paweł Chrobak.

Lista obecności radnych na sali obrad stanowi załącznik nr 2

Przewodnicząca RM - w związku z tym, że w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie komisji i wynikła propozycja zmiany porządku dzisiejszej sesji tj. odstąpienie od podejmowania uchwały w sprawie zmiany statutu sołectw a w to miejsce zaproponowano . podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian zapisów w statucie sołectwa z terenu gminy Dębno. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany zapisów w statutach sołectw z terenu gminy Dębno, a wycofania z porządku obrad uchwały o zmianie w statutach sołectw?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że zmiana została naniesiona do porządku obrad.

Przedstawiam porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM

b/ stwierdzenie kworum,

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

b/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,

c/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr LIX/347/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do

uchwały Nr LIII/322/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2005,

d/ reprezentowania gminy Dębno w zgromadzeniu Celowego Związku Gmin "CZG -12",

e/ przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany zapisów statutów Sołectw z terenu Gminy

Dębno,

f/ opinii planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czapli Ostrów" na terenie gminy Dębno.

  1. Interpelacje, zapytania radnych.

  2. Odpowiedzi na zapytania.

  3. Sprawy różne.

  4. Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesioną poprawką?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

=============================================

PKT 2a - podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski z dzisiejszego posiedzenia wspólnych komisji.

Radny A. Brzozowski - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu został przyjęty jednogłośnie

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/24/2006. Załącznik nr 3

=================================================

PKT 2 b - projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski z posiedzenia wspólnego Komisji Rady.

Radny A. Brzozowski - na posiedzeniu wspólnych komisji projekt uchwały został przyjęty.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

/ 1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/25/2006. Załącznik nr 4

===========================================

PKT 2 c - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LIX/347/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LIII/322/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski z posiedzenia wspólnego komisji Rady.

Radny A. Brzozowski - na posiedzeniu wspólnych komisji projekt uchwały został przyjęty.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LIX/347/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LIII/322/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/26/2006. Załącznik nr 5

========================================

PKT 2 d - projekt uchwały w sprawie reprezentowania gminy Dębno w zgromadzeniu Celowego Związku Gmin "CZG -12".

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski z posiedzenia wspólnego komisji Rady.

Radny A. Brzozowski - na posiedzeniu wspólnych komisji projekt uchwały został przyjęty.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie reprezentowania gminy Dębno w zgromadzeniu Celowego Związku Gmin "CZG -12".

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/27/2006. Załącznik nr 6

==================================================

PKT 2 e - projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany zapisów statutów Sołectw z terenu Gminy Dębno.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski z posiedzenia wspólnego komisji Rady.

Radny A. Brzozowski - na posiedzeniu wspólnych komisji projekt uchwały został przyjęty.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany zapisów statutów Sołectw z terenu Gminy Dębno?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/23/2006. Załącznik nr 7

==================================================

PKT 2 f - projekt uchwały w sprawie opinii planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czapli Ostrów" na terenie gminy Dębno.

Przewodnicząca RM - proszę o wnioski z posiedzenia wspólnego komisji Rady.

Radny A. Brzozowski - na posiedzeniu wspólnych komisji projekt uchwały został przyjęty.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie opinii planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czapli Ostrów" na terenie gminy Dębno.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę Nr IV/28/2006. Załącznik nr 8

==============================================
PKT 3 Interpelacje, zapytania radnych

Radny A. Dobrowolski - na jakim etapie trwają prace w szpitalu?

Burmistrz MiG - instalacja jest położona , klimatyzacja też jest wykonana, ściany są przygotowane do położenia wykładziny. Przygotowują się do położenia sufitu z regipsu i systematycznie wylewają posadzki. Termin luty przyszłego roku wydaje się nie zagrożony. Myślę, że szpital od 1 marca zafunkcjonuje w nowym układzie. Jest uchwała starostwa z przed świąt o rozszerzonym zakresie finansowania remontu w szpitalu. Pozostałą kwotę finansować będą z nowego budżetu. Myślę, że terminy zostaną zachowane.

Radny M Turów - czy pan Burmistrz przewiduje jakieś zmiany organizacyjne w wydziale inwestycji i w systemie wynagrodzeń.

Burmistrz MiG - przy uchwalaniu budżetu jest kwestia pewnych regulacji wynagrodzeń. W projekcie budżetu pewną kwotę nie tylko inflacyjną zabezpieczyłem. Zabezpieczyłem trochę większą kwotę, dla osób które mają uprawnienia budowlane. W momencie uchwalenia budżetu te regulacje będę mógł przeprowadzić. Pozostałe regulacje będą tylko o inflację. Od 1 stycznia poczęliśmy starania o zatrudnieniu budowlańca na wakującym stanowisku.

================

PKT 5 Sprawy różne.

Radny A. Kaczmarczyk - poinformował o wyróżnieniach Szkolnego Związku Sportowego. Liga Obrony Kraju nadała medal dla UMiG za wieloletnią pomoc. Burmistrzowi przekazał statuetkę oraz medal.

Przewodnicząca RM - poinformowała o zaproszeniu dla radnych od "Łobuzy Jezusa" na koncert kolęd oraz o podziękowaniu za pomoc finansową na ich działalność.

Poinformowała o zajęciu I miejsca przez Dom Dziecka w Dębnie w konkursie "Obiekt sportowy naszych marzeń" z okazji 50 lecia totalizatora sportowego.

Burmistrz MiG - co do sprawy podjętej uchwały w sprawie oprotestowania decyzji reorganizacji w strukturach Straży Pożarnej , decyzje ostateczne zostały przesunięte na 1 lipca. Będziemy zabiegać o zmianę decyzji aby te struktury dostosowano do naszych potrzeb.

Przewodnicząca RM oraz Burmistrz - złożyli wszystkim obecnym na sali życzenia noworoczne.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku IV sesji RM w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

==================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-03-2007 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2007 12:33