Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/3/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2024 r. 2024-02-28 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/3/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2024 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok 2024-02-27 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Dębno 2024-02-27 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie petycji Dębnowskiego Stowarzyszenia SOKÓŁ w Dębnie 2024-02-27 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2024-02-27 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2024-02-27 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2024-02-27 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2024-02-27 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2024-02-27 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2024-02-27 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie w sprawie pozostawienia oddziału przedszkolnego 3- i 4-latków w budynku przy Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie 2024-02-27 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie na rok 2024 2024-02-27 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem na czas nieokreślony, najem socjalny lokali komunalnych oraz pomieszczeń tymczasowych. 2024-02-27 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane 2024-02-27 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego 2024-02-27 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" 2024-02-27 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 2024-02-27 10:09