Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR LXXVII/595/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Dębno lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz ustalenia zasad i kryteriów ich wynajmowania. 2023-11-30 13:58
dokument Uchwała NR LXXVII/594/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla miasta i gminy Dębno" 2023-11-30 13:57
dokument Uchwała NR LXXVII/593/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXXIII/552/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 2023-11-30 13:55
dokument Uchwała NR LXXVII/592/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia ?Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno?. 2023-11-30 13:54
dokument Uchwała NR LXXVII/591/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 2023-11-30 13:54
dokument Uchwała NR LXXVII/590/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym. 2023-11-30 13:53
dokument Uchwała NR LXXVII/589/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2023-11-30 13:52
dokument Uchwała NR LXXVII/588/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dębno do wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028. 2023-11-30 13:51
dokument Uchwała NR LXXVII/587/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Dębno dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2023-11-30 13:50
dokument Uchwała NR LXXVII/586/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032. 2023-11-30 13:50
dokument Uchwała NR LXXVII/585/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. 2023-11-30 13:49
dokument Uchwała NR LXXVII/584/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2023-11-30 13:48