Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości dz. nr 978, 979 w obrębie 0005, Dębno 5

Ogłoszenie
B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia 24 sierpnia 2023 roku
 
o II  publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005, Dębno 5 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
978 o powierzchni 0,5092 ha                      cena wywoławcza – 900 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00046921/3.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 45MW/U z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
 
Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Teren działki nie zagospodarowany porośnięty trawą i chwastami. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej z ul. Piasecznej. Dojazd do nieruchomości nieurządzoną ul. Majową. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną i handlowo - rzemieślniczą. Działka sklasyfikowana jest jako „Bp”.
 
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005, Dębno 5 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
979 o powierzchni 0,5042 ha                      cena wywoławcza – 900 000,00 zł \
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00046921/3.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 45MW/U z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
 
Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Teren działki nie zagospodarowany porośnięty trawą i chwastami. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej z ul. Piasecznej. Dojazd do nieruchomości z ul. Piasecznej. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną i handlowo - rzemieślniczą. Działka sklasyfikowana jest jako „Bp”.
 
Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.
 
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie można zapoznać się z Opinią geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla powyższych działek.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 15 listopada 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. Data dokonania wpłaty jest datą uznania rachunku bankowego gminy.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 25-08-2023 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 25-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2023 13:45