Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 7 czerwca 2023 roku o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie
B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia 7 czerwca 2023 roku
 
o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
322/6 o powierzchni 2,3202 ha                      cena wywoławcza – 1 200 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla działki nr 322/6 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00045876/5
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej  miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą nr LIX/400/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 września 2018 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 19P z zapisem - teren zabudowy przemysłowej (zabudowa produkcyjna, składowa lub magazynowa, dopuszcza się lokalizację usług jako uzupełniających zabudowę przemysłową).
 
Działka położona jest między ul. Dargomyską i Kostrzyńską w kompleksie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno - usługową. Dojazd od strony ul. Kostrzyńskiej drogą o nawierzchni z kostki betonowej, a ostatni odcinek drogą nieurządzoną. Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa produkcyjno - usługowa, tereny niezabudowane, lasy. Działka posiada płaską konfigurację. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu  porośnięty samosiewami drzew. Przez działkę przebiegają dwie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia ( od strony wschodniej) oraz napowietrzna linia energetyczna ( od strony zachodniej) dla której ustanowiona jest służebność przesyłu. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: Bp, RV i RVI.
 
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
322/11 o powierzchni 1,9630 ha                      cena wywoławcza – 1 000 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla działki nr 322/11 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00045876/5
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej  miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą nr LIX/400/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 września 2018 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 19P z zapisem - teren zabudowy przemysłowej (zabudowa produkcyjna, składowa lub magazynowa, dopuszcza się lokalizację usług jako uzupełniających zabudowę przemysłową).
 
Działka położona jest między ul. Dargomyską i Kostrzyńską w kompleksie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno - usługową. Dojazd od strony ul. Kostrzyńskiej drogą o nawierzchni z kostki betonowej, a ostatni odcinek drogą nieurządzoną. Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa produkcyjno - usługowa, tereny niezabudowane, lasy. Działka posiada płaską konfigurację. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu  porośnięty w zachodniej części gęstym drzewostanem. Przez działkę przebiegają trzy nitki gazociągu wysokiego ciśnienia ( od strony wschodniej) oraz napowietrzna linia energetyczna (od strony zachodniej) dla której ustanowiona jest służebność przesyłu. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: Lzr-RVI, RV i RVI.
 
Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.
 
Przetargi odbędą się w dniu 8 września 2023 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 6 września 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. Data dokonania wpłaty jest datą uznania rachunku bankowego gminy.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 15-06-2023 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 07-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2023 10:37