Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Ogłoszenie Burmistrza Dębna

z dnia 16 maja 2023 roku

o I  publicznym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

549/75 o powierzchni 0,0191 ha                      cena wywoławcza   - 18 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 549/27, 549/70, 549/71 i 550/7 położonych w obrębie 0005 m. Dębno

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00034338/2

W miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Siewnej - ogrody działkowe miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Dębnie Dębna z dnia 24 lutego 2011 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN6 z zapisem - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą utwardzoną ul. Jaśminową.
Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane, ogrody działkowe, rów melioracyjny. Położona jest w zachodniej części miasta, na obrzeżach zabudowy. Działka niezabudowana o korzystnym prostokątnym kształcie porośnięta trawą. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej,  wodociągowej i gazowej. Z uwagi na małą powierzchnię działka nie nadaje się pod samodzielną zabudowę, kwalifikuje się do powiększenia jednej z nieruchomości sąsiednich. W ewidencji gruntów działka 13/1 sklasyfikowana jest jako RV..

Forma przetargu ustnego ograniczonego została wybrana z uwagi na fakt, że sprzedawana działka położona jest pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności  i może być nabyta przez  każdego z ich właścicieli.

Chętni do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym muszą w terminie do 27 czerwca 2023 roku zgłosić chęć uczestnictwa w tym przetargu. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie podając imię
i nazwisko oraz numer księgi wieczystej nieruchomości przyległej do sprzedawanych działek 

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godzinie 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 27 czerwca 2023 roku na  konto
w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. Data dokonania wpłaty jest datą uznania rachunku bankowego gminy.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
  • W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu stosownych zezwoleń w trybie obowiązujących przepisów,

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 19-05-2023 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 19-05-2023
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2023 10:57