Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 16 marca 2023 roku o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 45/37 obręb 0007 Dębno

Ogłoszenie
B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia 16 marca 2023 roku
 
o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
45/37 o powierzchni 1,7151 ha                 cena wywoławcza – 990 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00038989/8.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dargomyskiej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6P z przeznaczeniem - zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobna wytwórczość a także usługi handlu.
 
Nieruchomość o kształcie zbliżonym do regularnego, ukształtowanie terenu zróżnicowane. Od strony ul. Dargomyskiej na nieruchomości rośnie pas drzew (sosny, klony, akacje) a na pozostałej części młodsze zadrzewienia - samosiewy drzew liściastych i sosny. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej z ul. Dargomyskiej. Dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane o podobnym przeznaczeniu. Położona jest na obrzeżach miasta, około 1,5 km od skoncentrowanej zabudowy. Sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako „RIVa, RV".
 
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 19 maja 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. Data dokonania wpłaty jest datą uznania rachunku bankowego gminy.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 20-03-2023 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 16-03-2023
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2023 12:26