Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR LXVII/508/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2023-01-27 11:00
dokument Uchwała NR LXVII/507/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Dębno 2023-01-27 11:00
dokument Uchwała NR LXVII/506/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego oraz zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego 2024-02-01 13:54
dokument Uchwała NR LXVII/505/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Dargomyślu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie 2023-01-27 10:58
dokument Uchwała NR LXVII/504/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego (2.800 zł) 2023-01-27 10:57
dokument Uchwała NR LXVII/503/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego (4.000 zł) 2023-01-27 10:56
dokument Uchwała NR LXVII/502/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dębno a Gminą Boleszkowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2023-01-27 10:55
dokument Uchwała NR LXVII/501/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulic Tartacznej i Poprzecznej 2023-01-27 10:54
dokument Uchwała NR LXVII/500/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji ? Kolejowa, miasta Dębno 2023-01-27 10:53
dokument Uchwała NR LXVII/499/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl - gmina Dębno 2023-01-27 10:52
dokument Uchwała NR LXVII/498/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat (garaże) 2023-01-27 10:51
dokument Uchwała NR LXVII/497/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2023-01-27 10:50
dokument Uchwała NR LXVII/496/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2023-01-27 10:49
dokument Uchwała NR LXVII/495/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Dębna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dębno do wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego 2023-01-27 10:48
dokument Uchwała NR LXVII/494/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-01-27 10:47
dokument Uchwała NR LXVII/493/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 2023-01-27 10:46