Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 15 grudnia 2022 roku o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie
B u r m i s t r z a   D ę b n a
z dnia 15 grudnia 2022 roku
 
o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

 

1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

322/6 o powierzchni 2,3202 ha                      cena wywoławcza – 1 350 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%

 

Dla działki nr 322/6 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00045876/5

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej  miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą nr LIX/400/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 września 2018 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 19P z zapisem - teren zabudowy przemysłowej (

zabudowa produkcyjna, składowa lub magazynowa, dopuszcza się lokalizację usług jako uzupełniających zabudowę przemysłową).
 

Działka położona jest między ul. Dargomyską i Kostrzyńską w kompleksie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno - usługową. Dojazd od strony ul. Kostrzyńskiej drogą o nawierzchni z kostki betonowej, a ostatni odcinek drogą nieurządzoną. Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa produkcyjno - usługowa, tereny niezabudowane, lasy. Działka posiada płaską konfigurację. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu  porośnięty samosiewami drzew. Przez działkę przebiegają dwie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia ( od strony wschodniej) oraz napowietrzna linia energetyczna ( od strony zachodniej) dla której ustanowiona jest służebność przesyłu. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: Bp, RV i RVI.

 

2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

322/11 o powierzchni 1,9630 ha                      cena wywoławcza – 1 150 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%

 

Dla działki nr 322/11 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00045876/5

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej  miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą nr LIX/400/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 września 2018 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 19P z zapisem - teren zabudowy przemysłowej (zabudowa produkcyjna, składowa lub magazynowa, dopuszcza się lokalizację usług jako uzupełniających zabudowę przemysłową).

 

Działka położona jest między ul. Dargomyską i Kostrzyńską w kompleksie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno - usługową. Dojazd od strony ul. Kostrzyńskiej drogą o nawierzchni z kostki betonowej, a ostatni odcinek drogą nieurządzoną. Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa produkcyjno - usługowa, tereny niezabudowane, lasy. Działka posiada płaską konfigurację. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu  porośnięty w zachodniej części gęstym drzewostanem. Przez działkę przebiegają trzy nitki gazociągu wysokiego ciśnienia ( od strony wschodniej) oraz napowietrzna linia energetyczna (od strony zachodniej) dla której ustanowiona jest służebność przesyłu. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: Lzr-RVI, RV i RVI.

 

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 24 lutego 2023 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 21 lutego 2023 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 27-12-2022 07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 15-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2022 07:27