Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR LXIV/482/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez THINK TANK- GENESIS POLONIAE w Poznaniu. 2022-12-02 08:32
dokument Uchwała NR LXIV/481/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/254/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród. 2022-12-02 08:31
dokument Uchwała NR LXIV/480/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Dębno. 2024-02-01 14:03
dokument Uchwała NR LXIV/479/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie. 2024-02-01 14:08
dokument Uchwała NR LXIV/478/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 2022-12-02 08:28
dokument Uchwała NR LXIV/477/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Dębno. 2022-12-02 08:27
dokument Uchwała NR LXIV/476/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Dzieci Utraconych. 2022-12-02 08:26
dokument Uchwała NR LXIV/475/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii za uznanie lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Dębno jako lasy ochronne. 2022-12-02 08:25
dokument Uchwała NR LXIV/474/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2022-12-02 08:24
dokument Uchwała NR LXIV/473/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Dębna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-12-02 08:24
dokument Uchwała NR LXIV/472/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 2022-12-02 08:23
dokument Uchwała NR LXIV/471/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2022-12-02 08:22