Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 2 listopada 2022 roku o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym i II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali niemieszkalnych

Ogłoszenie Burmistrza
Dębna
z dnia 2 listopada 2022 roku
 
O pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
 
1. Na sprzedaż  lokalu niemieszkalnego nr 8 położonego na III piętrze (poddaszu) budynku  przy ulicy Piłsudskiego 4 obręb 6 m. Dębno, o pow. 13,63m2 na działce gruntu oznaczonej  nr 17/1 o pow. 0,0318 ha   dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1M/00029586/7
 
Brak pomieszczeń przynależnych, w.c. wspólne na półpiętrze.
 
Nr
Struktura lokalu
Udział w częściach wspólnych i prawie współwłasności gruntu
Cena wywoławcza
1
Pomieszczenie o pow. 13,63m2
30/1000
10.000,00zł
 
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest przy ulicy Piłsudskiego 4 w centralnej części miasta wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej z wejściem do budynku od strony ulicy i od podwórza, 4-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Posiada dogodny dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej i elementów infrastruktury technicznej. Zabudowę działki 17/1 stanowi budynek mieszkalny.
Nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr LVIII/417/2006 z dnia 24 sierpnia 2006r oznaczona jest symbolem 16MW,U i zapisem tereny zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji  usług nieuciążliwych na kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej.
Lokal będzie można obejrzeć w dniu 5 grudnia br. (poniedziałek)  w godzinach 11.00-11.30  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na wizję lokalu. Telefon 95 760 30-01 do 04 we. 143.
 
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
O drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
 
1. Na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6 położonego na  II piętrze budynku przy ulicy Słowackiego 31 obręb 6 m. Dębno, o pow. 22,55m2 składającego się z 1 pokoju wraz z udziałem 304/10000 w działce gruntu oznaczonej   nr 166/4 o pow. 0,0239 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1M/00024612/4
cena wywoławcza    -   25 000,00 zł
Pomieszczenie w.c. wspólne na klatce schodowej, usytuowane na półpiętrze.
 Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest przy ulicy Juliusza Słowackiego 31 w Dębnie w śródmiejskiej części miasta wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej z wejściem do budynku od strony ulicy i od podwórza, 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Posiada dogodny dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej i elementów infrastruktury technicznej. Zabudowę działki 166/4 stanowi budynek mieszkalny.
Brak jest obecnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2017r. teren oznaczony jest kolorem bordowym i zapisem strefa zabudowy śródmiejskiej.
 
Lokal będzie można obejrzeć w dniu 5 grudnia 2022r. (poniedziałek)  w godzinach 11.40-12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 95 760 3001 wew. 143)
 
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Przetargi odbędą się w dniu 16 grudnia (piątek) 2022 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić  do 13 grudnia 2022 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu  plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 04-11-2022 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 02-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 04-11-2022 12:14