Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustwienie pojemników na odzież używaną na okres 3 lat

Ogłoszenie z dnia 17 października 2022 roku BURMISTRZA DĘBNA o I pisemnym przetargu nieograniczonym dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustawienie pojemników na odzież używaną na okres 3 lat

 

1. obręb geodezyjny Bogusław, gm. Dębno    

część działki nr 12/5 o powierzchni dzierżawy 2 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/0004589/6. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. obręb geodezyjny Cychry,  gm. Dębno    

część działki nr 408/2 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00040142/6. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. obręb geodezyjny Dolsk, gm. Dębno    

część działki nr 428 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00045985/2. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. obręb geodezyjny Różańsko, gm. Dębno    

część działki nr 781/2 o powierzchni 2 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00037879/7. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. obręb geodezyjny Sarbinowo, gm. Dębno    

część działki nr 515 o powierzchni 2 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00041148/5. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. obręb geodezyjny Smolnica, gm. Dębno    

część działki nr 372/15 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00034091/8. Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. obręb geodezyjny Dargomyśl, gm. Dębno    

część działki nr 570/4 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00022008/3. Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/302/2013 z dn. 2012.06.27 pod zieleń urządzoną.

8. obręb geodezyjny Grzymiradz, gm. Dębno    

część działki nr 222 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu  jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00045987/6. Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego kolonię Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz zatwierdzonym uchwałą nr XVII/127/2011 z dn. 2011.11.30 pod tereny usług sportu i rekreacji.

9. obręb geodezyjny Krześnica, gm. Dębno    

część działki nr 359 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta KW Nr SZ1M/00040141/9. Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krześnica zatwierdzonym uchwałą nr XVI/126/2011 z dn. 2011.11.30 pod nieuciążliwe usługi dla ludności. 

 1. W/w tereny przeznaczone są pod ustawienie pojemników na odzież używaną.  
 2. Okres dzierżawy: trzy lata od daty podpisania umowy dzierżawy – szacowany termin zawarcia umowy dzierżawy - 15 listopada 2022 r.  
 3. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 20,00 zł/m2 miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT  w wysokości 23%.
 4. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
 5. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS za poprzedni rok ze skutkiem od 1 lutego danego roku.
 6. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości.
 7. Przetarg wygrywa osoba lub podmiot, który złoży najwyższą stawkę czynszu dzierżawy.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego ofertę
 • datę sporządzenia oferty
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
 • propozycję stawki czynszu miesięcznego za wydzierżawienie gruntu podaną w PLN
 • pisemne wskazanie nieruchomości podlegających dzierżawie tj. wskazanie numer działki i obrębu geodezyjnego, na której ma być ustawiony pojemniki na odzież używaną
 • czytelny podpis oferenta

 

Ofertę w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – pojemniki na odzież używaną” należy złożyć w terminie do 08.11.2022 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 930

    

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Gminy Dębno w terminie do 04.11.2022 roku GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001.

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez osobę lub podmiot, który wygrał przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2022 roku o godz. 1030  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 17-10-2022 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 17-10-2022
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2022 13:14