Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR LX/456/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych przez mieszkańców Dębna. 2022-10-03 08:51
dokument Uchwała NR LX/455/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Dębnowskie Stowarzyszenie ?Sokół? w Dębnie. 2022-10-03 08:49
dokument Uchwała NR LX/454/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 2022-10-03 08:48
dokument Uchwała NR LX/453/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/254/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród. 2022-12-02 11:07
dokument Uchwała NR LX/452/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania obniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. 2022-10-03 08:45
dokument Uchwała NR LX/451/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Dębno. 2022-10-03 08:32
dokument Uchwała NR LX/450/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032. 2022-10-03 08:32
dokument Uchwała NR LX/449/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 2022-10-03 08:32
dokument Uchwała NR LX/448/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 2022-10-03 08:28