Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 30 czerwca 2022 roku o I i II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie
Burmistrza Dębna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
 
o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
 
1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005, Dębno 5 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
967 o powierzchni 0,1743 ha                      cena wywoławcza – 98 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00046921/3.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 33UR/S z zapisem teren rzemiosła oraz usług składowo - magazynowych.
 
Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową – utwardzoną - ul. Składową; droga trwała w odległości ok.110 m – ul. Włościańska. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w południowej peryferyjnej strefie miasta. Działka porośnięta trawą z występującymi skupiskami samosiejek sosny. Działka sklasyfikowana jest jako Bp.
 
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005, Dębno 5 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
968 o powierzchni 0,1792 ha                      cena wywoławcza – 100 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00046921/3.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 33UR/S z zapisem teren rzemiosła oraz usług składowo - magazynowych.
 
Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową – utwardzoną - ul. Składową; droga trwała w odległości ok.80 m – ul. Włościańska. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w południowej peryferyjnej strefie miasta. Działka porośnięta trawą z występującymi skupiskami samosiejek sosny. Działka sklasyfikowana jest jako Bp.
 
3. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr
 
23/33 i 24/1 o łącznej powierzchni 0,3496 ha                 cena wywoławcza – 220 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00020391/0.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34UP/S z zapisem teren usług produkcyjnych oraz usług składowo - magazynowych.
 
2. Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej w ul. Składowej. Dojazd do nieruchomości z utwardzonej drogi - ul. Składowej.  W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Działka porośnięta zielenią niską, a w części północnej występują pojedyncze drzewa. Działka sklasyfikowana jest jako RV, Bp.
 
4. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
23/42 o powierzchni 0,3523 ha          cena wywoławcza - 220 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00020391/0.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dlaa terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włosciańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34UP/S z zapisem teren usług produkcyjnych oraz składowo - magazynowych.
 
Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej w ul. Składowej ( napowietrzna linia NN wzdłuż granicy północnej oraz jeden słup energetyczny). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową utwardzoną oraz drogą o nawierzchni trwałej - ul. Włościańską. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Działka  niezagospodarowana częściowo porośnięta samosiewami drzew. Działka sklasyfikowana jest jako Bp, N i PsVI.
 
 
oraz  o II  publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 m. Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
23/37 o powierzchni 0,1601 ha       cena wywoławcza   -  90 000,00 zł
 
do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00020391/0.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34UP/S z zapisem teren usług produkcyjnych oraz składowo - magazynowych.
 
Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej w ul. Składowej ( napowietrzna linia NN wzdłuż granicy północnej). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Działka  niezagospodarowana częściowo porośnięta drzewami samosiewami sosny. Działka sklasyfikowana jest jako RV i RVI.
 
Przetargi odbędą się w dniu 9 sierpnia 2022 roku o godzinie 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 5 sierpnia 2022 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
 
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 01-07-2022 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 30-06-2022
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2022 12:16