Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustwienie tablic reklamowych (potykaczy) na okres 1 roku

 

BURMISTRZ DĘBNA

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu  przeznaczonego pod ustawienie tablic reklamowych (potykaczy) na okres 1 roku

 

 Obręb 0004 Dębno, gm. Dębno    

- część działki nr 322/12 o powierzchni dzierżawy 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00020573/0 zgodnie z załącznikiem mapowym obszar oznaczony literą A.

- część działki nr 322/12 o powierzchni dzierżawy 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00020573/0 zgodnie z załącznikiem mapowym obszar oznaczony literą B.

- część działki nr 322/12 o powierzchni dzierżawy 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00020573/0 zgodnie z załącznikiem mapowym obszar oznaczony literą C.

Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest załącznik mapowy z oznaczeniem obszarów przeznaczonych do dzierżawy oznaczonych literami A, B, C.

Dla w/w terenów będących przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. W/w tereny przeznaczone są pod ustawienie stojaków reklamowych (potykaczy).
  2. Okres dzierżawy – jeden rok.
  3. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 35,00 zł/m2 miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.  
  4. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca. 
  5. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS z poprzedniego roku ze skutkiem od 1 lutego danego roku.
  6. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości.
  7. Przetarg wygrywa najwyższa przedstawiona oferta stawki czynszu za dzierżawę wskazanego terenu odrębnie dla obszaru oznaczonego literą A, B, C.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

-  imię i nazwisko oferenta,

-  datę sporządzenia oferty,   

-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,

- propozycję stawki czynszu miesięcznego netto za wydzierżawienie gruntu ze wskazaniem, którego obszaru dotyczy oferta tj. obszar A, B lub C,

- czytelny podpis oferenta składającego ofertę.

 

Oferty w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Przetarg – tablice reklamowe” należy złożyć  w terminie do 22.06.2022 roku w sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 900.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15,00 zł (słownie złotych: piętnaście 00/100), które należy wpłacić na konto GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001. 

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu dzierżawy.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2022 roku o godz. 1100 w pok. nr 35 UM w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 01-06-2022 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 01-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Daćko-Dawidowicz 01-06-2022 13:14