Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 25 maja 2022 roku o I i II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 978 obr.0005 m.Dębno i dz. nr 979 obr.0005 m.Dębno oraz dz. nr 157/1 obr. 0006 m. Dębno

Ogłoszenie

B u r m i s t r z a   D ę b n a

z dnia 25 maja 2022 roku

 

o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

 

1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005, Dębno 5 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

978 o powierzchni 0,5092 ha                      cena wywoławcza – 1 200 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00046921/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 45MW/U z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Teren działki nie zagospodarowany porośnięty trawą i chwastami. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości nieurządzoną ul. Majową. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną i handlowo - rzemieślniczą.

 

2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005, Dębno 5 oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

979 o powierzchni 0,5042 ha                      cena wywoławcza – 1 200 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00046921/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 45MW/U z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Teren działki nie zagospodarowany porośnięty trawą i chwastami. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości z ul. Piasecznej. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną i handlowo - rzemieślniczą.

 

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie można zapoznać się z Opinią geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla powyższych działek.

 

 

oraz  o II  publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

 

nieruchomości zabudowanej  położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, miejscowości Dębno w obrębie 0006 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

157/1 o powierzchni 0,4869 ha                        na wywoławcza nieruchomości - 1 600 000,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00041217/0.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem bordowym z zapisem strefa śródmiejska, w obrębie której ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zabudowę jednorodzinną określoną w planach miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie studium, utrzymanie istniejącej zabudowy produkcyjnej.

Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej w ul. Słowackiego. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Słowackiego. Nieruchomość zlokalizowana w śródmiejskiej strefie miasta wśród skoncentrowanej zabudowy wewnątrz kwartału ograniczonego ulicami Baczewskiego, Słowackiego i Piłsudskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty handlowo - usługowe, oświatowe, siedziba ARiMR. Zabudowę stanowi budynek biurowo - socjalno - magazynowy dwukondygnacyjny ( 1413,82 m2), budynek magazynowo – garażowy ( 334,16 m2), dwa budynki magazynowe ( 134,68 m2 i 92,96 m2) i portiernia ( 10,12 m2). Teren nieruchomości w części utwardzony nawierzchnią asfaltową i betonową. Działka w części porośnięta drzewami głównie samosiewami klonu oraz pojedynczymi starszymi drzewami. Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki i z prefabrykowanych elementów betonowych - stan zły.

 

Nieruchomość będzie można obejrzeć w dniach 11 i 25 lipca 2022 roku w godzinach 11.00 – 12.00.

 

Przetargi odbędą się w dniu 9 sierpnia 2022 roku o godzinie 1000 ( działki nr 978, 979) i o godzinie 1100 (działka nr 157/1) w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.  

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 5 sierpnia 2022 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 26-05-2022 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 25-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 26-05-2022 14:17