Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie I pisemnego ograniczonego przetragu na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 05.05.2022 r. BURMISTRZA DĘBNA o I pisemnym przetargu ograniczonym na okres trzech lat na dzierżawę terenu  przeznaczonego na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej w tym ogród przydomowy

 

Obręb 0005 Dębno, gm. Dębno    

część działki nr 436/1 o powierzchni dzierżawy 68 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00025651/6.

Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przetarg ograniczony do właścicieli działki nr 436/2 obręb 0005 m. Dębno.

  1. W/w teren przeznaczony jest na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 436/2 w tym na ogród przydomowy.
  2. Teren przeznaczony do dzierżawy zaznaczony na załączniku mapowym nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Okres dzierżawy – trzy lata.
  4. Stawka wywoławcza czynszu rocznego wynosi 0,35 zł/m2 plus obowiązujący podatek Vat.
  5. Czynsz płatny będzie rocznie w terminie do 30 września każdego roku. 
  6. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS za poprzedni rok ze skutkiem od 1 lutego danego roku.
  7. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości.
  8. Przetarg wygrywa osoba, która złoży najkorzystniejszą (najwyższą) ofertę wysokości stawki czynszu dzierżawy.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- datę sporządzenia oferty,   

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,  

- propozycję wysokości stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu,  

- czytelny podpis.

 

Ofertę w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – część działki nr 436/1 obręb 0005 m. Dębno przy ul. Słowackiego 34 w Dębnie” należy złożyć w terminie do 27.05.2022 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 900.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć złotych 00/100), które należy wpłacić na konto GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001. 

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu dzierżawy.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2022 roku o godz. 1000  w sali posiedzeń UM w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.    

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 05-05-2022 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 05-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Daćko-Dawidowicz 06-05-2022 08:04