Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR LIII/401/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca Dębna w sprawie zerwania współpracy z miastem partnerskim Kursk w Federacji Rosyjskiej. 2022-04-01 13:52
dokument Uchwała NR LIII/400/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie ?Kominki i Piece? oraz Cech Zdunów Polskich. 2022-04-01 13:51
dokument Uchwała NR LIII/399/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Warnice na terenie gminy Dębno. 2022-04-01 13:50
dokument Uchwała NR LIII/398/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Dębna. 2022-04-01 12:10
dokument Uchwała NR LIII/397/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębnie, powołania tej Rady i nadania jej statutu. 2022-04-01 12:09
dokument Uchwała NR LIII/396/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 2022-04-01 12:08
dokument Uchwała NR LIII/395/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty. 2022-04-01 12:07
dokument Uchwała NR LIII/394/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2022 ROKU?. 2022-04-01 12:06
dokument Uchwała NR LIII/393/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dębno w roku 2022. 2022-04-01 12:05
dokument Uchwała NR LIII/392/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji ? Kolejowa, miasta Dębno. 2022-04-01 12:04
dokument Uchwała NR LIII/391/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania ?Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2023-2030?, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 2022-09-05 11:08
dokument Uchwała NR LIII/390/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dębno na lata 2022-2024. 2022-04-01 12:02
dokument Uchwała NR LIII/389/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Dębno. 2022-04-01 11:54
dokument Uchwała NR LIII/388/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2022-2032. 2022-04-01 11:53
dokument Uchwała NR LIII/387/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 2022-04-01 11:53