Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 15 marca 2022 roku o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ? dz. nr 157/1 obr. 0006 m. Dębno

Ogłoszenie Burmistrza Dębna

z dnia 15 marca 2022 roku

o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, miejscowości Dębno w obrębie 0006 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr
 
157/1 o powierzchni 0,4869 ha              na wywoławcza nieruchomości - 1 900 000,00 zł
 
Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00041217/0.
 
1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem bordowym z zapisem strefa śródmiejska, w obrębie której ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zabudowę jednorodzinną określoną w planach miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie studium, utrzymanie istniejącej zabudowy produkcyjnej.
2. Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej w ul. Słowackiego. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Słowackiego. Nieruchomość zlokalizowana w śródmiejskiej strefie miasta wśród skoncentrowanej zabudowy wewnątrz kwartału ograniczonego ulicami Baczewskiego, Słowackiego i Piłsudskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty handlowo - usługowe, oświatowe, siedziba ARiMR. Zabudowę stanowi budynek biurowo - socjalno - magazynowy dwukondygnacyjny ( 1413,82 m2), budynek magazynowo – garażowy ( 334,16 m2), dwa budynki magazynowe ( 134,68 m2 i 92,96 m2) i portiernia ( 10,12 m2). Teren nieruchomości w części utwardzony nawierzchnią asfaltową i betonową. Działka w części porośnięta drzewami głównie samosiewami klonu oraz pojedynczymi starszymi drzewami. Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki i z prefabrykowanych elementów betonowych - stan zły.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych wynikających z panującej epidemii ( maseczki obowiązkowe, dezynfekcja rąk).
 
Nieruchomość będzie można obejrzeć w dniach 25 kwietnia i 9 maja 2022 roku w godzinach 11.00 – 12.00.
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 17 maja 2022 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 16-03-2022 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2022
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2022 08:51