Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Władysława Jagiełły 2023-01-10 09:23
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydania decyzji nr 343/2022 znak: BOŚ.6740.1.297.2022.A.Sz dotyczącej rozbudowy drogi powiatoiwej nr 1418Z na odcinku Dębno-Grzymiradz. - dokument stracił ważność 2022-12-29 09:59
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydanej decyzji nr 325/2022 BOŚ.6740.1.287.2022MR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2146Z od DK 23 do miejscowości Dolsk na dz. nr 1110,1101 obr. Różańsko 590,821,184/6, 576/2, 564/2,1, 576/2,1, 575/4, 41/1, 184/8, 582/1, 575/1 obr. Dolsk. - dokument stracił ważność 2022-12-05 08:58
dokument informacje Kopalnii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno- PKN Orlen S.A.dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przeypadku wystąpienia awarii przemysłowej 2022-12-05 07:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulic Tartacznej i Poprzecznej 2022-11-30 08:13
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Dębno-Grzymiradz - dokument stracił ważność 2022-11-03 11:11
dokument Informacja ZUW w Szczecinie o naborze wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 2022-10-25 12:24
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego BOŚ.6740.1.287.2022MR w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 2146Z od DK 23 do miejscowości Dolsk na dz. nr 1110, 1101 obręb Różańsko. - dokument stracił ważność 2022-10-20 10:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2023-2030" 2022-10-10 15:05
dokument obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "budowa farmy fotowoltanicznej o mocy do 204MW na działce ewidencyjnej numer 167/5, obręb Kamień Wielki - dokument stracił ważność 2022-10-06 07:58
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-09-08 08:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno 2022-07-22 09:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie ulicy Poziomkowej 2022-07-21 08:09
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-06-30 10:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Dębno 2022-06-03 11:11
dokument Informacja PGNiG o pracach na odwiercie Różańsko-1a - dokument stracił ważność 2022-05-25 09:16
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno 2022-05-18 09:01
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno 2022-05-18 08:55
katalog Drugie zawiadomienie o zbyciu pojazdu - KATALOG -
dokument Informacja o udostępnieniu i możliwości zapoznania się z Raportem o stanie gminy za rok 2021 oraz możliwości zabrania głosu w debacie podczas sesji Rady Miejskiej 2022-05-05 13:21
katalog zawiadomienie o zbyciu pojazdu - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Hołdowniczej 2022-04-27 13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Dębno 2022-03-31 08:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Władysława Jagiełły 2022-03-01 09:54
dokument Informacja KRNiGZ Dębno dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państowej Straży Pożarnej 2022-02-02 12:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulic: Tartacznej i Poprzecznej 2022-02-01 15:26
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych zlokalizowanych na terenie działki nr 200/3 obr. Cychry. - dokument stracił ważność 2022-01-27 11:09
dokument Obwieszczenie ws. projektu uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2022 2022-01-11 11:22
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania na odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno w latach 2022-2024, w trybie zamówienia z wolnej ręki. 2022-01-04 13:50