Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XLVII/355/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna 2021-12-03 12:28
dokument Uchwała NR XLVII/354/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/303/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wypełnianiem mandatu 2021-12-03 11:59
dokument Uchwała NR XLVII/353/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2021-12-03 11:58
dokument Uchwała NR XLVII/352/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0002 m. Dębno w rejonie ulicy Migdałowej w Dębnie 2021-12-03 11:58
dokument Uchwała NR XLVII/351/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Zalesie 2021-12-07 10:20
dokument Uchwała NR XLVII/350/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dębno na rok 2022 2021-12-03 11:57
dokument Uchwała NR XLVII/349/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dębno na lata 2021-2030 2021-12-03 11:55
dokument Uchwała NR XLVII/348/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia nowych inwestycji od podatku od nieruchomości 2022-01-17 09:09
dokument Uchwała NR XLVII/347/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-03 11:54
dokument Uchwała NR XLVII/346/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2021-2030 2021-12-03 11:53
dokument Uchwała NR XLVII/345/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 2021-12-03 11:51