Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 1/1/2004


ZARZĄDZENIE NR 1/1/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

W DĘBNIE

z dnia 7 stycznia 2004 r

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ i art. 35 ust, 1 i 2 i art. art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U . Nr 46 poz. 543 z 2000r z późn. zm. / oraz Uchwały nr XLV/283/97 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 1997 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, z a r z ą d z a m :

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2

Sprzedaż nieruchomości poprzedzona będzie wywieszeniem na okres 3 tygodni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu M i G w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 1/1/2004

Burmistrza M i G w Dębnie

z dnia 7 stycznia 2004 r

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Sarbinowo

Dz. nr 487/2 pow. 750 m2 Cena 3.500 ,- zł

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno /obowiązującym do dnia 31.12.2002 r/ są to tereny zabudowy rodzinnej o niskiej intensywności na działkach wydzielonych.

3.Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 18 lutego 2004 r .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-05-2004 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2004 12:29