Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Zalesie 2021-12-07 09:53
dokument Informacja PGNiG w sprawie prac na odwiercie Barnówko -12 termin: 01.12.-08.12.2021r. 2021-12-03 08:06
dokument Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku" 2021-11-25 12:41
dokument Informacja PGNiG w sprawie prac - dlugotrwały test produkcyjny na odwiercie Buszewo-11 18.11.2021-31.05.2022 2021-11-19 08:18
dokument Informacja PGNiG w sprawie prac na odwiercie Różańsko-1a 28.10.-5.11.2021r. 2021-10-29 07:58
dokument Informacja PGNiG w sprawie prac na odwirecie Gajewo-1 w dniach 18-24.10.2021r. 2021-10-29 07:59
dokument Obwieszczenie Burmistrz Dębna o przystąpieniu do opracowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku" 2021-10-14 15:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Hołdowniczej. 2021-09-01 12:57
dokument Rozporządzenie nr 22/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gryfińskiego i mysliborskiego 2021-07-27 09:34
dokument Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-07-27 09:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Zalesie 2021-07-23 13:00
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2021-07-15 11:17
dokument Rozporządzenie nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.07.2021r. w sprawie uchylania rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie woj. zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw,pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-13 11:04
dokument Ogłoszenie informacyjne umowy o świadczenie usług publicznych. - dokument stracił ważność 2021-07-01 13:05
dokument Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzania wód opadowych z terenu Strefy Przyodwiertowej Barnówko12, Mostno-8k i Mostno-9H na działkach 208/2 oraz 255/3. - dokument stracił ważność 2021-06-18 11:41
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Witnica zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji -budowa farmy fotowoltanicznej o mocy 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr18/1, obr. Krześnica.chnioczną. - dokument stracił ważność 2021-06-08 10:40
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA DĘBNA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolności miasta Dębno 2021-05-28 11:51
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ekspedytu Barnówko w gminie Dębno 2021-05-28 11:47
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Witnica zawiadamia o wydaniu decyzji - budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 150MW z infrastrukturą technioczną. - dokument stracił ważność 2021-05-25 14:49
dokument Zawiadomienie Starosty Myśliborskiego o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze gminy Dębno - dokument stracił ważność 2021-05-05 08:34
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Witnica zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego - budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 150MW z infrastrukturą technioczną. - dokument stracił ważność 2021-04-26 11:29
dokument Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 znak: SZ.RUZ.421.94-5.2019.AL pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzeczAGRIPAM Sp. z o.o.z siedzibą w Cychrach na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 200/3 w odrębie Cychry. - dokument stracił ważność 2021-03-16 12:25
dokument Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie udzielenia na rzecz AGRIPAM Sp. z o.o.w Cychrach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych oraz na korzystanie z usług wodnych, w związku z funkcjonowaniem fermy trzody chlewnej na terenie działki nr 200/3obr. Cychry gm. Dębno. - dokument stracił ważność 2021-03-16 12:15
dokument Rozporządzenie 6/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.02.2021 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów: gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego 2021-02-24 06:55
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 8/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 2021-02-23 11:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolności miasta Dębno 2021-02-01 15:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Dębno 2021-01-19 12:35
dokument Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie miejscowości Czerników, gm. Myślibórz ogniska grypy ptaków A/H5N8/ 2021-01-18 08:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dębna dot. Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2021 2021-01-14 12:50
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ekspedytu Barnówko w gminie Dębno 2021-01-14 10:01
dokument Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego 2021-01-12 08:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulicy Zalesie. 2021-01-05 09:47