Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XXIX/246/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna 2020-11-30 17:09
dokument Uchwała NR XXIX/245/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2020-11-30 17:09
dokument Uchwała NR XXIX/244/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-11-30 17:08
dokument Uchwała NR XXIX/243/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno 2021-01-07 14:35
dokument Uchwała NR XXIX/242/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 2020-11-30 17:04
dokument Uchwała NR XXIX/241/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-11-30 17:00
dokument Uchwała NR XXIX/240/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dębno na rok 2021 2020-11-30 16:59