Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XXVII/238/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2020-11-03 11:34
dokument Uchwała NR XXVII/237/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w miejscowości Ostrowiec 2020-11-03 11:32
dokument Uchwała NR XXVII/236/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno 2020-11-03 11:24
dokument Uchwała NR XXVII/235/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Dębno 2020-11-03 11:10
dokument Uchwała NR XXVII/234/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Zalesie 2020-11-03 11:09
dokument Uchwała NR XXVII/233/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 2023-12-01 08:34
dokument Uchwała NR XXVII/232/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie 2020-11-03 11:07
dokument Uchwała NR XXVII/231/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Dębno na zadania realizowane przez stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe na obszarze gminy Dębno służące tworzeniu warunków do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 2020-12-04 14:56
dokument Uchwała NR XXVII/230/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych 2021-11-02 08:30
dokument Uchwała NR XXVII/229/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok 2020-11-03 11:02
dokument Uchwała NR XXVII/228/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2030 2020-11-03 11:01
dokument Uchwała NR XXVII/227/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-11-03 10:59