Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XXVI/226/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Parkowej w Dębnie na działalność Burmistrza Dębna 2020-10-06 09:41
dokument Uchwała NR XXVI/225/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany zapisów w uchwale Nr I/3/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna 2020-10-06 09:40
dokument Uchwała NR XXVI/224/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2020-10-06 09:39
dokument Uchwała NR XXVI/223/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty 2020-10-06 09:38
dokument Uchwała NR XXVI/222/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2020-10-06 09:37
dokument Uchwała NR XXVI/221/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2020-11-04 08:17
dokument Uchwała NR XXVI/220/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-11-06 07:42
dokument Uchwała NR XXVI/219/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno 2020-11-06 07:39
dokument Uchwała NR XXVI/218/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Dębno 2020-10-06 09:23
dokument Uchwała NR XXVI/217/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na modernizację drogi powiatowej 2020-10-06 09:22
dokument Uchwała NR XXVI/216/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2030 2020-10-06 09:20
dokument Uchwała NR XXVI/215/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-10-06 09:18
dokument Uchwała NR XXVI/214/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia: ?Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2021? 2020-11-03 10:51