Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 322/13 w obrębie 0007 m. Dębno

B u r m i s t r z   D ę b n a

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

322/13 o powierzchni 1,1789 ha                      cena wywoławcza   -  600 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00045876/5.

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/400/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 września 2018 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 21P z zapisem teren zabudowy przemysłowej ( produkcyjnej, składowej, magazynowej).

2. Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Teren na dużej części zadrzewiony (sosna, brzoza, dąb, klon) samosiewy i zakrzewienia. Działka nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia technicznego. Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą gminną. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz tereny leśne. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta w pobliżu ul. Kostrzyńskiej - drogi krajowej nr 23 łączącej Myślibórz z Kostrzynem nad Odrą. Nad częścią działki przebiega linia energetyczna SN  i WN i z tego powodu ustanowiona jest służebność przesyłu na czas nieoznaczony i strefy ochronne. Działka sklasyfikowana jest jako R, N, Ps, Bp.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 roku o godzinie  – 1000

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych wynikających z panującej epidemii. ( maseczki obowiązkowe, dezynfekcja rąk).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 1 grudnia 2020 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 23-09-2020 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 23-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2020 10:58