Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębach 0005 i 0007 miasta Dębno

B u r m i s t r z   D ę b n a

o g ł a s z a

I  publiczne przetargi ustne nieograniczone

 

1. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

23/35 o powierzchni 0,1550 ha       cena wywoławcza   -  85 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00020391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34UP/S z zapisem teren usług produkcyjnych oraz składowo - magazynowych.

Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej (napowietrzna linia NN wzdłuż granicy północnej). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Działka porośnięta zielenią niską, a w części północnej występują pojedyncze drzewa.  Działka sklasyfikowana jest jako  RVI.

 

2. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

23/36 o powierzchni 0,1575 ha       cena wywoławcza   -  86 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00020391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34UP/S z zapisem teren usług produkcyjnych oraz składowo - magazynowych.

Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej (napowietrzna linia NN wzdłuż granicy północnej). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Działka porośnięta zielenią niską, a w części północnej występują pojedyncze drzewa.  Działka sklasyfikowana jest jako  RVI.

 

3. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

1085 o powierzchni 0,2073 ha       cena wywoławcza   - 120 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00041115/5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - ogrody działkowe, miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2011 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN5 z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej lub wolnostojącej.

Nieruchomość stanowi nieregularną działkę z dojazdem drogą utwardzoną ul. Różaną oraz gruntową od ul. Łąkowej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ciek wodny, działki niezabudowane i tereny zielone. Teren działki porośnięty trawą, chwastami i pojedynczymi zakrzaczeniami. Położona jest w peryferyjnej strefie miasta. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej,  wodociągowej i gazowej.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RV, dr.

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 15 lipca 2020 roku o godzinie:

- działka nr 23/35  – 1000

- działka nr 23/36 – 1100

- działka nr 1085 – 1200

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych wynikających z panującej epidemii. ( maseczki obowiązkowe, dezynfekcja rąk).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 13 lipca 2020 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 05-06-2020 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2020 10:16