Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno 2020-04-01 12:49
dokument Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca ul. Parkowej w Dębnie na działalność Burmistrza Dębna 2020-04-01 12:48
dokument Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalów mieszkalnych położonych w Gminie Dębno w trybie przetargowym 2020-04-01 12:47
dokument Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2020-04-01 12:46
dokument Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dębno w roku 2020 2020-04-01 12:45
dokument Uchwała Nr XIX/180/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia ?PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2020 ROKU? 2020-04-01 12:43
dokument Uchwała Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2020-04-01 12:42
dokument Uchwała Nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Dębnie wraz z nadaniem statutu 2020-04-01 12:40
dokument Uchwała Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno na lata 2020 ? 2022 2020-04-01 12:39
dokument Uchwała Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania z terenu Gminy Dębno 2020-04-01 12:31
dokument Uchwała Nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dębnie 2020-04-01 12:29
dokument Uchwała Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno 2020-04-01 12:27
dokument Uchwała Nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie 2020-11-04 08:25
dokument Uchwała Nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2020-04-01 12:25
dokument Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2020-04-01 12:23
dokument Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2030 2020-04-01 12:21
dokument Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-04-01 12:19