Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Dębna ogłasza I i II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w m. Dębno i Sarbinowo

Burmistrz Dębna

ogłasza

I publiczne przetargi ustne nieograniczone

 

1. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

23/34 o powierzchni 0,1665 ha       cena wywoławcza   -  90 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00020391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34UP/S z zapisem teren usług produkcyjnych oraz składowo - magazynowych.

Nieruchomość o kształcie regularnym, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej oraz tereny niezabudowane. Położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Działka porośnięta zielenią niską, a w części północnej występują samosiewy sosny.  Działka sklasyfikowana jest jako RV i RVI.

 

2. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0004 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

260/7 o powierzchni 0,2061 ha       cena wywoławcza   -  110 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00033173/0.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2017 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem brązowym z zapisem strefa zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do regularnego, ukształtowanie terenu zbliżone do równego. Teren działki porośnięty wysoką trawą, chwastami i samosiewami drzew. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  i energetycznej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. W sąsiedztwie przedmiotowej działki położone są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny niezabudowane, rzeka Kosa, w pobliżu jezioro i plaża miejska. Przez teren działki przebiegają przyłącza wodociągowe do działek nr 260/6 i 260/8 obręb 0004 m. Dębno

 

3. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0017 Sarbinowo gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

479/3 o powierzchni 0,3000 ha       cena wywoławcza   -  60 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00036621/7.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno  zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym kolorem brązowym i symbolem MN z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę o terenie zbliżonym do równego z dojazdem drogą gruntową i  dostępem do sieci wodociągowej i energetycznej. Działka silnie porośnięta samosiewami drzew i krzewów, głównie brzozy. Sąsiedztwo działki stanowi nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny rolne. Działka zlokalizowana w strefie peryferyjnej miejscowości.

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

1. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno przy ul. Siewnej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr

549/51 i 549/6 o łącznej powierzchni 0,1049 ha       cena wywoławcza   -  53 000,00 zł

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW Nr SZ1M/00041115/5 i SZ1M/00042156/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - ogrody działkowe, miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2011 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem MN8 z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej lub wolnostojącej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą utwardzoną ul. Siewną i ul.Różaną. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Położona jest w peryferyjnej strefie miasta. Nieruchomość niezabudowana o niekorzystnym kształcie, z nierównościami terenu z zadrzewieniami ( dwie wierzby) i zakrzaczeniami oraz w części zaśmieciona. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się budynek trafostacji.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RV, N.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 18 grudnia 2019 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 13 grudnia 2019 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 08-11-2019 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 08-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2019 08:27