Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna do udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dębna w postępowaniu sądowoadministracyjnym 2019-11-05 14:19
dokument Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie uzupełnienie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Dębna 2019-11-05 14:17
dokument Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie wraz z nadaniem statutu. 2019-11-05 14:11
dokument Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród 2019-11-05 13:52
dokument Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2019-11-05 13:51
dokument Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób dla bezdomnych 2019-11-05 13:50
dokument Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Gminie Witnica 2019-11-05 13:49
dokument Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok 2019-11-05 13:48
dokument Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-11-05 13:47
dokument Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2025 2019-11-05 13:45
dokument Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 2019-11-05 13:43