Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LVIII/339/2005


UCHWAŁA NR LVIII / 339 /2005

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1. 1)Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł.

(słownie : jeden milion siedemset tysięcy złotych) , z przeznaczeniem na finansowanie zadań nie mających pokrycia w planowanych dochodach, w Banku Ochrony Środowiska S.A. wyłonionego w trybie zapytania o cenę ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Uruchomienie kredytu nastąpi w roku 2006.

§ 2. Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi z dochodów własnych gminy na okres spłaty kredytu tj. do 31.12.2008 roku.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu , o którym mowa w § 1 stanowi weksel in blanco wystawiony do wysokości zadłużenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 06-02-2006 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2006 13:11