Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w obrębach Dargomyśl, Smolnica, Dębno 2 ul. Zielona i Dębno 5 ul. Różana

Burmistrz Dębna

ogłasza

I  publiczne przetargi ustne nieograniczone

 

1. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0013 Dargomyśl gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

604/2 o powierzchni 0,1815 ha       cena wywoławcza   -  39 000,00 zł

 

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00035677/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 20MN z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą gruntową. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkaniowa, produkcyjno - magazynowa, tereny leśne. Teren działki zbliżony do równego, niezagospodarowany, w środkowej części działki kępa samosiewów  drzew i krzewów. Działka położona jest na zapleczu zabudowy siedliskowej usytuowanej wzdłuż głównej drogi. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej. Nie posiada dostępu do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

 

2. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0013 Dargomyśl gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

604/5 o powierzchni 0,1674 ha       cena wywoławcza   -  35 000,00 zł

 

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00035677/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 20MN z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą gruntową. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkaniowa, produkcyjno - magazynowa, tereny leśne. Teren działki zbliżony do równego, niezagospodarowany, silnie porośnięty samosiewami drzew i krzewów ( klon, leszczyna, dąb, tarnina, czarny bez). Działka położona jest na zapleczu zabudowy siedliskowej usytuowanej wzdłuż głównej drogi. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej,. Nie posiada dostępu do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

 

3. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0007 Smolnica gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

24/2 o powierzchni 0,8035 ha       cena wywoławcza   -  33 500,00 zł

 

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00034647/1.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 października 2017 roku działka położona jest na obszarze z zapisem strefa rolnicza.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą o trwałej nawierzchni. Sąsiedztwo działki stanowią grunty orne, droga asfaltowa z Grzymiradza do Smolnicy i rów melioracyjny. Teren działki zbliżony do równego, w części działki sklasyfikowanej jako Lz konfiguracja zróżnicowana. Teren Lz porośnięty samosiewami drzew liściastych i krzewów oraz drzewami starszymi. Pozostała część działki wykorzystywana rolniczo. Działka sklasyfikowana jako RIIIa, RIIIb, Lzr - RIIIa.

Przy sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Działka jest wydzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy  do 31 grudnia 2019 roku

 

4. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 m. Dębno przy ul. Zielonej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

13/1 o powierzchni 0,3386 ha       cena wywoławcza   -  150 000,00 zł

 

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00035505/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2017 roku działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą utwardzoną ul. Zieloną.Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, warsztatowo - magazynowa, tereny niezabudowane i lasy. Położona jest w peryferyjnej strefie miasta. Działka niezabudowana o korzystnym prostokątnym kształcie, z zadrzewieniami sosnowymi i drzew liściastych w wieku ok. 15 - 20 lat. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej,  wodociągowej i gazowej. Nad działką od strony zachodniej przebiega linia elektroenergetyczna NN.

 

5. Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno przy ul. Różanej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr

1086 o powierzchni 0,1119 ha       cena wywoławcza   -  75 000,00 zł

 

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00041115/5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - ogrody działkowe, miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2011 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN8 z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej lub wolnostojącej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą utwardzoną ul. Różaną. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ciek wodny, działki niezabudowane i tereny zielone. W południowo - wschodnim narożniku w działce fragment nawierzchni z kostki betonowej. Położona jest w peryferyjnej strefie miasta. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej,  wodociągowej i gazowej.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu 25 października 2019 roku o godzinie:

- działki nr 604/2, 604/5 i 24/1  – 1000

- działki nr 13/1 i 1086 – 1100

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 22 października 2019 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 10-09-2019 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 10-09-2019 14:47