Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nadania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla miasta i gminy Dębno" 2019-09-04 07:33
dokument Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dębnie 2019-09-13 08:01
dokument Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Daszyńskiego 12 w Dębnie 2019-09-04 07:30
dokument Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika ds. rodzinnych Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2019-09-04 07:29
dokument Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 2023-12-01 08:30
dokument Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2019-09-04 07:27
dokument Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród 2019-09-04 07:25
dokument Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębno 2024-01-04 09:36
dokument Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2020-06-30 10:13
dokument Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie: określenia wymagań dla projektu budżetu obywatelskiego poprzez przyjęcie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno na rok 2020 oraz określenie kwoty środków budżetu obywatelskiego na 2020 rok i ich podział na pule 2019-09-04 07:22
dokument Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę i modernizację chodnika przy drogach powiatowych 2019-09-04 07:21
dokument Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej Dębna Nr VI/55/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę DW 127 odc. Dargomyśl ? Dębno 2019-09-04 07:20
dokument Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2025 2019-09-04 07:19
dokument Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 2019-09-04 07:14
dokument Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ograniczenia na terenie gminy Dębno godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2019-09-04 07:11