Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Siewnej w Dębnie

Burmistrz Dębna

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

-  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0005 m. Dębno przy ul. Siewnej oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr

 

549/51 i 549/6 o łącznej powierzchni 0,1049 ha       cena wywoławcza   -  55 000,00 zł

 

do ceny sprzedaży zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW Nr SZ1M/00041115/5 i SZ1M/00042156/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - ogrody działkowe, miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2011 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem MN8 z zapisem - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej lub wolnostojącej.

Nieruchomość stanowi regularną działkę z dojazdem drogą utwardzoną ul. Siewną i ul. Różaną. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Położona jest w peryferyjnej strefie miasta. Nieruchomość niezabudowana, o niekorzystnym kształcie, z nierównościami terenu z zadrzewieniami ( dwie wierzby) i zakrzaczeniami oraz w części zaśmieciona. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej,  wodociągowej i gazowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się budynek trafostacji.

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RV, N.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy  wpłacić  do 20 sierpnia 2019 roku na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 11-07-2019 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2019 10:28