herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie, regulamin i formularz zgloszeniowy Emilia Jenda 2017-11-28 07:20:03
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-27 16:01:47
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.11.2017 r. Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:52:56
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.11.12017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:51:26
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.11.12017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:51:04
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.1.2017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:50:41
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.12.2017 r. Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:50:38
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.1.2017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:49:48
Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:47:24
Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadania pożytku publicznego na rok 2018 Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:46:18
Regulamin otwartych konkursów ofert Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:45:25
- dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:44:12
- dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:44:06
Wzór sprawozdania w trybie konkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:43:54
Wzór oferty w trybie konkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:43:25
Wzór sprawozdania w trybie pozakonkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:42:47
Wzór oferty w trybie pozakonkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:42:29
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.1.2017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:41:48
WZORY DOKUMENTÓW Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:39:06
ZLECENIA ZADANIA, TRYB UPROSZCZONY Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:38:46
KOMISJA OCENIAJĄCA Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:38:13
WYNIKI KONKURSÓW Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:37:52
KONKURSY OFERT Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:37:27
Rok 2018 Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:35:53
ZARZA?DZENIE NR 123/34/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyje?cia regulaminu przeprowadzania otwartych konkurso?w ofert na realizacje? zadan? publicznych w Gminie De?bno. Anna Szymczyk 2017-11-27 13:02:12
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica Agnieszka Ludynia 2017-11-27 08:39:28
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica Agnieszka Ludynia 2017-11-27 08:39:07
ZARZĄDZENIE NR 119/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komitetu obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległosci przez Polskę Anna Szymczyk 2017-11-24 12:19:36
ZARZĄDZENIE NR 120/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej i sieci sanitarnej ul. Kolejowa, Usługowa i Leśna Anna Szymczyk 2017-11-24 12:19:15
ZARZĄDZENIE NR 121/34/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na terenie Gminy Dębno Anna Szymczyk 2017-11-24 12:18:58
ZARZA?DZENIE NR 122/34/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-11-24 12:18:23
ZARZĄDZENIE NR 121/34/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na terenie Gminy Dębno Anna Szymczyk 2017-11-24 12:17:57
ZARZĄDZENIE NR 120/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej i sieci sanitarnej ul. Kolejowa, Usługowa i Leśna Anna Szymczyk 2017-11-24 12:17:32
ZARZĄDZENIE NR 119/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komitetu obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległosci przez Polskę Anna Szymczyk 2017-11-24 12:16:45
UCHWAŁA NR XLVI/299/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Adam Szyszka 2017-11-24 12:04:19
Podatek od nieruchomości Adam Szyszka 2017-11-24 12:03:58
UCHWAŁA NR XLVI/300/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok Adam Szyszka 2017-11-24 12:03:41
Podatek rolny Adam Szyszka 2017-11-24 12:03:23
UCHWAŁA NR XLVI/301/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok Adam Szyszka 2017-11-24 12:02:58
Podatek leśny Adam Szyszka 2017-11-24 12:02:34