herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde Sylwia Pelczarska 2018-10-29 13:59:49
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-26 09:30:50
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-26 09:23:53
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-26 09:22:08
ZARZA?DZENIE NR 105/33/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 paz?dziernika 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-10-26 07:48:17
ZARZA?DZENIE NR 107/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-10-25 14:04:16
ZARZA?DZENIE NR 109/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-10-25 14:03:59
ZARZA?DZENIE NR 109/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-10-25 07:42:44
ZARZA?DZENIE NR 108/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-10-25 07:42:07
ZARZA?DZENIE NR 107/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-10-25 07:41:20
ZARZA?DZENIE NR 106/34/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 paz?dziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-10-25 07:40:38
Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-24 11:54:12
Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-24 11:53:35
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 Katarzyna Trybel 2018-10-24 11:38:56
Obwieszczenie Burmistrza Dębna z dnia 22 października 2018r. Katarzyna Trybel 2018-10-23 13:25:55
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań zbiorowych na rok 2018-2019 Koło Łowieckie Dzik Myślibórz Katarzyna Trybel 2018-10-23 13:18:34
protokół wyborów do Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-10-23 07:19:47
protokół wyborów do Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-10-23 07:16:57
wyniki wyborów do rady Miejskiej w Dębnie - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-10-22 17:24:29
protokół z wyborów do Rady Miejskiej Dębna - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-10-22 17:24:24
Uchwała o ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Dębna Anna Szymczyk 2018-10-22 16:32:08
protokół z wyborów do Rady Miejskiej Dębna - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-10-22 16:30:55
protokół z wyborów Burmistrza Dębna Anna Szymczyk 2018-10-22 16:27:55
protokół z wyborów Burmistrza Dębna Anna Szymczyk 2018-10-22 16:26:55
wyniki wyborów do rady Miejskiej w Dębnie - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-10-22 16:26:26
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nizinnej ? Juranda, miasta Dębno. Tomasz Jarema 2018-10-22 11:43:01
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej - sprostowanie Anna Szymczyk 2018-10-19 06:42:35
formularz do konsultacji Anna Dutkiewicz 2018-10-18 09:16:13
Zarządzenie nr 104/32/2018 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącego przyjęcia programu Anna Dutkiewicz 2018-10-18 09:15:37
ogłoszenie o konsultacjach Anna Dutkiewicz 2018-10-18 09:13:28
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dębno na rok 2019 Anna Dutkiewicz 2018-10-18 09:12:18
ZARZA?DZENIE NR 104/32/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 paz?dziernika 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotycza?cego przyje?cia ?Programu Profilaktyki i Rozwia?zywania Problemo?w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie De?bno na 2019 rok? Anna Szymczyk 2018-10-17 14:11:32
UCHWAŁA NR LIX/394/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w De?bnie z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystos?ci i porza?dku na terenie Gminy De?bno Anna Szymczyk 2018-10-16 13:25:26
Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego. Agnieszka Ludynia 2018-10-16 12:23:43
Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego. Agnieszka Ludynia 2018-10-16 12:23:33
Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego. Agnieszka Ludynia 2018-10-16 12:23:25
Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego. Agnieszka Ludynia 2018-10-16 12:22:59
Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego. Agnieszka Ludynia 2018-10-16 12:21:50
Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-16 09:28:23
Odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-16 09:28:06