herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 99/28/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/1/2014 Burmistrza Dębna z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Anna Szymczyk 2017-09-14 14:13:09
ZARZĄDZENIE NR 98/27/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Burmistrza Anna Szymczyk 2017-09-14 14:11:57
NABÓR na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju Marzena Jarocka 2017-09-14 12:13:46
NABÓR na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju - dokument usunięty Marzena Jarocka 2017-09-14 12:12:53
NABÓR na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju - dokument usunięty Marzena Jarocka 2017-09-14 12:11:07
NABÓR na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju - dokument usunięty Marzena Jarocka 2017-09-14 12:10:46
NABÓR na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju - dokument usunięty Marzena Jarocka 2017-09-14 12:09:24
NABÓR stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju - dokument usunięty Marzena Jarocka 2017-09-14 12:08:38
NABÓR stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Rozwoju - dokument usunięty Marzena Jarocka 2017-09-14 12:07:55
31.08.2017 Anna Szymczyk 2017-09-14 09:35:25
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-09-14 08:23:22
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-09-14 08:23:02
ZARZĄDZENIE NR 97/27/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. Anna Szymczyk 2017-09-13 11:52:05
OGŁOSZENIE O NABORZE CZLONKÓW DO DĘBNOWSKIEJ RADY SENIORÓW Anna Szymczyk 2017-09-13 08:43:07
OGŁOSZENIE O NABORZE CZLONKÓW DO DĘBNOWSKIEJ RADY SENIORÓW Anna Szymczyk 2017-09-13 08:42:33
OGŁOSZENIE O NABORZE CZLONKÓW DO DĘBNOWSKIEJ RADY SENIORÓW Anna Szymczyk 2017-09-13 08:40:33
OGŁOSZENIE O NABORZE CZLONKÓW DO DĘBNOWSKIEJ RADY SENIORÓW Anna Szymczyk 2017-09-13 08:40:02
UCHWAŁA NR XLIII/280/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Dębnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Anna Szymczyk 2017-09-13 08:38:38
Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola Agnieszka Ludynia 2017-09-12 13:03:57
Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 - budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola Agnieszka Ludynia 2017-09-12 13:00:43
odpowiedź na petycję nr 1 Anna Szymczyk 2017-09-12 12:19:18
odpowiedź na petycję nr 1 Anna Szymczyk 2017-09-12 12:19:03
ZARZĄDZENIE NR 96/27/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-09-11 14:30:09
wrzesień Anna Szymczyk 2017-09-11 14:29:27
Protokół z sesji XLIII z dnia 4.07.2017 r. Emilia Jenda 2017-09-11 11:25:56
ZARZĄDZENIE NR 95/25/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-09-11 09:01:52
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-09-11 08:57:40
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-09-11 08:57:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2017-09-07 10:42:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2017-09-07 10:34:46
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-09-05 14:44:31
Raport z konsultacji Renata Jarmuszka-Izak 2017-09-05 13:11:31
Raport z konsultacji Renata Jarmuszka-Izak 2017-09-05 13:10:01
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-09-05 12:28:17
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-09-05 12:26:09
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-09-05 10:57:37
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-09-05 10:57:07
UCHWAŁA NR XLIV/287/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 - 2023 Anna Szymczyk 2017-09-05 10:26:47
UCHWAŁA NR XLIV/286/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna Anna Szymczyk 2017-09-05 10:25:48
UCHWAŁA NR XLIV/285/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Dębnie przy ul. Kościuszki 38/3 w trybie przetargowym Anna Szymczyk 2017-09-05 10:24:28