Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 83/36/2013 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 1. października 2013 r. w sprawie zmian w procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dębnie.


ZARZĄDZENIE Nr 83/36/2013
BURMISTRZA DĘBNA
z dnia 1. października 2013 r.

 


w sprawie zmian w procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223, poz.1458 zmiany w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645): zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam następujące zmiany w procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dębnie - stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 102/47/2012 Burmistrza Dębna z dnia 30. listopada 2012 r.:

  1. Skreśla się § 14 ust. 2 i ust. 4

  2. ust. 2 § 22 otrzymuje brzmienie: „2. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w BIP oraz na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Urzędu”.

  3. § 23 otrzymuje brzmienie:

„§23. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.”

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 09-10-2013 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 09-10-2013 09:49