Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 75/32/2013 Burmistrza Dębna z dnia 11 września.2013 r. w sprawie: wykupu działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 562/3 o powierzchni 0,1159 ha i nr 562/4 o powierzchni 0,0014ha położonych w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Dargomyskiej.

ZARZĄDZENIE NR 75/32/2013

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 11 września.2013 r.

 

w sprawie: wykupu działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 562/3 o powierzchni 0,1159 ha i nr 562/4 o powierzchni 0,0014ha położonych w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Dargomyskiej.

  

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013, poz. 594,  zm. Dz.U z 2013, poz 645) oraz § 3 ust. 1 i 2 lit „a” Uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września  2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r Nr 91 poz. 1931 ze zmianą z 2010r Nr 65 poz. 1232)  z a r z ą d z a  się co następuje :

§ 1

Wykupić działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 562/3 o powierzchni 0,1159 ha i 562/4 o powierzchni 0,0014 ha położone w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Dargomyskiej na realizację celu publicznego, tj. pod poszerzenie drogi gminnej w drodze rokowań ze współwłaścicielami nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej – ogrody działkowe , miasta Dębno zatwierdzonym uchwałą Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2011 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 17 maja 2012 roku, poz. 1105 działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem KDD4  z zapisem – tereny dróg publicznych dojazdowych.

Działki wydzielone zostały z podziału działki 562/1 na podstawie decyzji Burmistrza Dębna zatwierdzającej podział nieruchomości nr GNiOŚ.6831.31.2012.EN z dnia 7 grudnia.2012 roku

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 13-09-2013 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 11-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2013 14:33