Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 45/18/2013 Burmistrza Dębna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania drewnem.

ZARZĄDZENIE Nr 45/18/2013

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 28 maja 2013r.

 

w sprawie: określenia zasad gospodarowania drewnem.

 

             Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie ustala zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z gruntów będących własnością Gminy Dębno.

§ 2

Drewno pozyskane z terenów gminnych podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Drewno pozyskane z terenów gminnych może zostać zagospodarowane w następujący sposób:

3.1. sprzedane dla wykonawcy usługi,

3.2. sprzedane dla osób fizycznych lub prawnych,

3.3. przekazane nieodpłatnie dla jednostek, takich jak szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Bezdomnych, Ochotnicza Straż Pożarna na cele związane z ich funkcjonowaniem,

3.4. przekazane nieodpłatnie dla Rad Sołeckich na cele związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym ognisk opiekuńczo-wychowawczych.

3.5. przekazane nieodpłatnie dla wykonawcy usługi będącego osobą fizyczną – w przypadkach gdy poniesie on wszelkie nakłady finansowe związane z usunięciem drzewa i uprzątnięciem terenu prac a koszt tych prac przekracza o min. 30 % wartość pozyskanego drewna,

3.6. wykorzystane dla celów własnych Gminy Dębno.

§ 4

Przekazanie drewna nabywcy odbywa się na podstawie protokołu przekazania, który powinien zawierać w szczególności następujące dane:

4.1. imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę nabywcy,

4.2. ilość m3przekazywanego drewna,

4.3. rodzaj przekazywanego drewna,

4.4. określenie stanu drewna – np. pełne, z próchnicą, z murszem, puste w środku,

4.5. wartość brutto przekazywanego drewna,

4.6. datę przekazania drewna,

4.7. podpisy przekazującego i przejmującego.

§ 5

Sprzedaż drewna odbywać się może na podstawie złożonych wniosków o zbycie, przy czym liczy się kolejność ich wpłynięcia.

§ 6

Podstawą do ustalenia wartości pozyskanego drewna jest ustalenie ilości pozyskanego drewna na podstawie tablic miąższości grubizny drzew lub na podstawie obmiaru kłód po ścięciu.

§ 7

Wartość prac związanych z usunięciem drzew, o których mowa w §3 pkt. 3.5., ustala się w oparciu o analizę cen jakie zapłacono w przeciągu ostatnich 2 lat za usługę usunięcia porównywalnych drzew.

§ 8

Wysokości cen zbycia drewna opałowego pozyskanego z terenów gminy Dębno określa odrębne zarządzenie.

 § 9

Gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenów gminy Dębno powierzam następującym jednostkom:

7.1 kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – w zakresie pozyskania drewna z terenów zieleni na terenie miasta Dębna i dróg gminnych,

7.2. kierownikowi Wydziału Realizacji Inwestycji – w zakresie pozyskania drewna w ramach prowadzonych inwestycji,

7.3. Prezesowi Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Dębnie – w zakresie pozyskania drewna z terenów użytkowanych przez wspólnoty mieszkaniowe,

7.4. kierownikom gminnych jednostek oświatowych, sportowych i kulturalnych – w zakresie pozyskania drewna z terenów będących w ich użytkowaniu,

7.5 kierownikowi Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – w pozostałym zakresie.

§ 10

Każda z jednostek wskazanych w § 9 odpowiedzialna jest za prawidłowe prowadzenie ewidencji o której mowa w § 2.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 03-06-2013 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2013 10:00